Årsmøte i NKHF 2011

Referat

Vigrestadhallen 25 februar 2011.

Tilstede: 14 medlemmer, derav 13 stemmeberettigede.

Leder for NKHF Anette Floen ønsket velkommen.

1:      Godkjennelse av møteinnkalling:                        Enstemmig godkjent.

2:      Valg av møteleder:                                      Annette Floen

         Valg av referent:                                          Tale Bakken Ulfsby

         Valg av to desisorer                                    Anita Wilmann og Tonje Søfteland

         Valg av tellekorps                                       Helene Wilmann og Helene Osland

3:         Styrets årsmelding 2010:                           Godkjent med merknader om at enkelte

                                                                                navn/dato rettes.

4:         Regnskap 2010                                           Godkjent, men årsmøtet ønsker å tilføye at                                                                            det er ønskelig med at posten ”andre

                                                                                               utgifter” spesifiseres i fremtiden.

5.         Innkomne saker:                                          Nytt reglement-forslag fra

                                                                                   reglementskomiteen. Forslag om at denne

                                                                                   godkjennes og utprøves. Forslaget er

                                                                                   tidligere sendt ut til alle hoppeledere for

                                                                                   videredistribuering til medlemmer.

                                                                                   Stemmeavgivning: 10 for, 0 imot, 3 blank.

                                                                                   Godkjent.

                                                                                   Hoppebøker: ved neste opplag blir de

                                                                                   oppdatert slik at de stemmer med dagens

                                                                                   konkurranser (pinner i høyde og elite).

6:         Valg                                                              Leder og nestleder velges for 1 år.

                                                                                   Sekretær og kasserer velges for 2 år

                                                                                   Øvrige verv og komiteer velges for 1 år.

                                                                                   Sekretær er i år ikke på valg

Valgkomiteens innstilling                                               Styret 2011

Leder: Anette Floen                                       Anette Floen (enstemmig valgt for 1 år)

Nestleder: Heidi Huseby                                Heidi Huseby (enstemmig valgt for 1 år)

Kasserer: Anne Duvsethe                             Anne Duvsethe (enstemmig valgt for 2 år)

Sekretær: ikke på valg                                  Tale Bakken Ulfsby (1 år igjen)

Styremedlem: Lisa Marie Ernestus               Jorun Egner (9 stemmer – valgt for 1 år)

            Lisa Marie Ernestus 1 stemme

            Tonje Søfteland 2 stemmer

            1 blank stemme

1.varamedlem: Anita Wilmann                      Anita Wilmann (enstemmig valgt for 1 år)

2.varamedlem: Kristin Berg                           Tonje Søfteland (6 stemmer – valgt for 1 år)

            Kristin Berg 5 stemmer

            2 blanke stemmer

Valgkomite`: Anne Venger, Aina Magnus og Siw Hauge                 (enstemmig valgt for 1 år)

Dommerutvalget  bestod i 2010 av: Anne Duvsethe (leder), Heidi Huseby og Anita Wilmann.  Årsmøtet foreslår at de samme sitter også i 2011. Dersom noen ikke vil fortsette i utvalget gis styret fullmakt til å velge nye medlem.

Reglementskomité bestod i 2010 av Hilde Torp (leder), Anette Floen og Anita Wilmann . Årsmøtet foreslår at de samme sitter også i 2011. Dersom noen ikke vil fortsette i utvalget gis styret fullmakt til å velge nye medlem.

Hvis noen vil være webansvarlig for NKHFs hjemmeside, send Sunniva Tusvik en melding på forumet.

Utdeling av hedersbevisninger fra NKHF:

Årets seierskanin 2010: Helene Wilmann (Tønsberg) og Kløverdalens Super Ch. Roseate

Årets jaktkanin 2010: Jorunn Egner  (Eidsvoll) og DKCH Neshagens Rufus

Årets lengdekanin 2010: Maria Louise Ramsbacher (Modum) og Gt. Ch. Fredrikstad

Akvarium Lille Bananasplit.

Årets høydekanin 2010: Kristin Bergan (Tønsberg) og Snøflingans Ch. Nero d’Avola.

Årets hoppekanin 2010: Helene Wilmann (Tønsberg) og Kløverdalens Super Ch. Roseate.

Referent 25/2-11

Tale Ulfsby bakke

Desisor:                                                                                                       Desisor:

Tonje Søfteland                                                                                         Anita Wilmann