Årsmøte i NKHF 2010

Referat

februar 2010

Tilstede: Sunniva Tusvik, Hege Johannessen, Heidi Huseby, Kristin Berg, Anita Vadum Wilmann, Dagny M. Rognhaug, Jan Reidar Sagmo, Emma Therese Lie, Emilie Ø. Berge, Hege Spjelkavik, Martine Persson, Mari H. Velta, Hedda Aurbakken, Jorunn Egner, Tale Ulfsby, Tonje Søfteland, Heidi Jebsen, Helene Wilmann, Hilde Johannesen, Carine Rodal Moe, Hilde Torp, Caria Næss, Selma Tandberg, Anne Duvsethe, Thea Mei Yu, Anica Johannessen, Annette Floen, Annicken Valseth. 28. stemmeberettigete, fra og med sak 15; 25 stemmeberettigete.

Møteinnkalling: Godkjent.

Valg av møteleder: Annette Floen

Valg av to desisorer: Anica Johannessen og Heidi Huseby

Valg av tellekorps: Thea Mei Yu og Helene Wilmann

Valg av referent: Annicken Valseth

Årsmelding for 2009: Godkjent

Regnskap for 2009: Godkjent

Budsjett for 2010: Godkjent

Innkomne saker:


Anking av sak om underkjennelse av konkurranseklasser 7 august 2009, Varhaug rett lett 2 og kroket lett 2


Jæren Kaninavlslag v/Hilde Krogedal, Benedicte Overøye og Britt Lode anker denne sak til årsmøtet i februar under LU /NM – 2010. Etter at saken fikk avslag fra NKHF, ble dette informert til JOSK og NKF. NKF har også kommet med sitt innspill. Vi ser derfor ingen annen utvei enn å anke. Vi opplever dette som en dårlig styresak i NKHF, der Anica som gav tillatelse til å holde disse konkurranser IKKE svarer på hvofor hun gjorde dette. Det er ikke noe regel for at det ikke er lov å holde to klasser av samme gren pr. dag. Den regel som styret henviser til står under Åpen klasse, og det er ikke det vi har avholdt. Klassene er på laveste nivå.

7 august var hopperne i JOSK/SKH ennå i startfasen, dette var grunnen til at vi kunne ha 4 lett klasser pr. dag. 7 august var første gang vi hadde middelsklasse med nok deltakere, det var også første gang vi vi fikk en kanin som hoppa elitekravet i lengde. Vi ber alle som har rett til å stemme, ikke ta gleden fra disse unge hopperne som gledet seg over å få en pinne i lett klassen. Hopperne i JOSK er i rask vekst, og kaniner er kommet oppover i klassene allerede. Det er nå mer naturlig for oss å ha høyere klasser slik at alle kaniner får hoppet sin klasse. At denne sak, som gjelder 4 pinner i lett klassene, skulle måtte ankes til årsmøtet er uforståelig for oss dommere. Når leder i NKHF har gitt oss tillatelse til dette i forkant har vi handlet i god tro, og vi mener derfor at dette må legges til grunn for en avgjørelse i denne saken.

Hele saksprosessen.

Mail til Britt Lode 22.08.09
Hei!
Vi i styret har hatt en diskusjon rundt deres konkurranse arrangert 7.
august 2009. Vi har besluttet å underkjenne klassene «rett lett 2» og
«kroket lett 2» på grunnlag av at det står i reglementet at man ikke kan
starte i mer enn en klasse pr. gren pr. dag.

Viser til reglementet:
28. Åpen klasse: Om konkurransen gjennomføres som åpen klasse, har
kaniner som tilhører klassen over eller under den aktuelle
vanskelighetsgrad lov til å starte. Åpen klasse kan også begrenses til å
omfatte bare noen klasser. Ved annonsering av Åpen klasse skal
vanskelighetsgrad, slik som middels, vanskelig osv. oppgis. Lett og
eliteklasse får ikke gjøres åpen. Samme kanin har ikke lov å starte i mer
enn en konkurranse av samme gren pr. dag. (Samme kanin kan f.eks ikke
starte både i rett bane lett og rett bane middels åpen – da må man velge)

Grunnen til at dette har blitt skrevet under åpen klasse i reglementet er
at i åpen klasse kan det være tvil, i og med at samme kanin kan starte i
både rett middels åpen og rett vanskelig åpen. Allikevel står det ganske
klart at «Samme kanin har ikke lov å starte i mer enn en konkurranse av
samme gren pr. dag». Hver enkelt konkurransearrangør skal være kjent med
reglementet før en konkurranse arrangeres, det samme skal en dommer være
før denne dømmer en klasse.

På grunnlag av dette har vi besluttet at disse klassene skal
underkjennes, og at følgende førere/kaniner ikke fikk pinne:
Birgitte Lie og Minni
Caroline Gudmundson og Bunny
Britt Lode og Perolicas Jozo
Silje T. Skaara og Sephethemy`s Buddy


MVH
På vegne av styret i NKHF
Annicken Valseth – sekretær


Protest innsendt 23.08.09

Til Norges Kaninhoppeforening

PROTEST på underkjent konkuranseklasser på Varhaug, 7.08.09

Jeg protesterer på at NKHF underkjenner RL 2 og KL 2. Begrunnelsen for dette er at det ikke står i reglementet om at dette ikke er lov, så lenge samme kanin ikke oppnår to pinner i samme gren. De kaniner som fikk pinne i rett lett 1 fikk ikke starte i rett lett 2. Det er ikke regel for at en ikke kan ha to lett klasser i samme gren, da regel 28 som styret henviser til gjelder for åpen klasse. Vi hadde også to klasser samme dag på hopping i februar, som jeg dømte. Da ble disse godkjent. Jeg dømte også i Haugesund i desember -08 med to klasser samme dag, der ble også klassene godkjent. Jeg/vi har IKKE fått noe tilbakemelding om at dette ikke er lov, og heller ikke er denne regel endret på årsmøtet 09. Jeg kan ikke forstå at styret kan ta å avgjøre at dette nå plutselig ikke er lov. Jeg ( Hilde.) synes i tillegg det er merkelig at NKHF ikke informerer hoved-dommeren til denne konkurransen om NKHF sin avgjørelse, men kun til Britt som har sendt inn listene og aspirantdømt.

I tillegg var Dere i NKHF informert om at vi ville holde disse konkurranser, både med at klasser var annonsert på forumet i god tid forut for konkurransen, og i tillegg hadde jeg en forespørsel til Anica om dette var lov eller ei. Dette gjorde jeg nettopp for det «svirret» en del blandt våre hoppere der de var blitt fortalt 2 rett klasser ikke var lov. ( se nedenfor, samtalen er klippet ut fra PM på forumet) . Anica sier det er greit vi holder klassene , og dette vil bli godkjent. Hvis hun så hadde vært i tvil om dette etter å ha gitt meg klarsignal, burde hun og styret i NKHF gitt med som dommer og Britt som arrangør, beskjed om dette. Dette vil jeg si er å holde oss og våre hoppere for narr.

Vi som arrangør og dommere har holdt oss innenfor reglementet for at denne regel dere henviser til gjelder for åpen klasse. Vi hadde ingen kaniner som startet i både lett klassen og i middels åpen klassen. Hvis jeg ikke husker helt feil, er det også andre arrangører som har avholdt to klasser i samme gren på samme dag for en del år tilbake, og regel er den samme da som nå.

Vi kommer ikke til å foreta oss noe med hensyn til å stryke de tildelte pinner før denne sak er avklart. Lister er innsendt til rett tid, og konkurransen annonsert på rett måte. Skal det IKKE være lov å ha to lett klasser samme dag, må dette komme som sak på årsmøtet for en endring. Dette må da inn i et annet punkt i reglementet og ikke inn under åpen klasse.

Jeg skal dømme hopping på Varhaug allerede førstkommende lørdag til deres info, og siden vi enda ikke har noe hoppegruppe på Varhaug, sender jeg kopi av min protest til styret i JOSK.

Med hilsen Hilde Krogedal

KOPI sendt til: sekretær NKF Bjørn Egeland, sekretær Jæren og sandnes Kal Svein Ødegård, leder JOSK Geir Nordvik, Britt Lode (aspirantdommer) Bededicte Overøie (aspirantdommer)

Denne dialog har gikk mellom Hilde og Anica på forum via PM.

Mitt spørsmål: Vil bare få bekrefte at det fortsatt er lov å ha to lett klasser samme dag så lenge de som får pinne i første klasse ikke får starte i klasse 2.
Jeg skal dømme på varhaug 7 aug. og så var det noen som sa at det nå ikke var lov å ha to lett klasser.
Vi hadde dette i februar og da var det lov, og finner ikke noe endringer i reglementet på dette.
Hilde K.

Anicas svar: Hei Hilde.
Har fått presisert fra andre i styret at dette ikke er lov.
Punkt 28 i reglementet sier:
Samme kanin har ikke lov å starte i mer enn en konkurranse av samme gren pr. dag.
Hilsen Anica

Mitt svar til Anica: 1. Åpen klasse: Om konkurransen gjennomføres som åpen klasse, har kaniner som tilhører klassen over eller under den aktuelle vanskelighetsgrad lov til å starte. Åpen klasse kan også begrenses til å omfatte bare noen klasser. Ved annonsering av Åpen klasse skal vanskelighetsgrad, slik som middels, vanskelig osv. oppgis. Lett og eliteklasse får ikke gjøres åpen. Samme kanin har ikke lov å starte i mer enn en konkurranse av samme gren pr. dag. (Samme kanin kan f.eks ikke starte både i rett bane lett og rett bane middels åpen – da må man velge)

Denne regel gjelder for ÅPEN KLASSE, at samme kanin ikke har lov å starte i mer eller en konkurranse av samme gren pr, dag. Denne regel gjelder ikke at vi ikke kan ha to lett klasser samme dag. En annet sted står det at en kanin ikke kan ta to pinner i samme gren, så da er det greit at de som starter i klasse en og får pinne ikke kan starte i klasse 2.

Anicas Svar: Hei Hilde.
Prøvde å si det samme som deg til resten av styret, men de mente det gjaldt uansett.
Jeg mener det samme som deg, men har svart deg utifra hva flertallet i styret har gitt meg beskjed om.
Kan evt. ta det opp i styret på nytt, hvis du ønsker det-
Anica
Mitt svar til Anica:
Vi kommer til å holde to klasser neste fredag, og NKHF kan ikke underkjenne klasse 2 slik som jeg ser det. Den regelen gjelder for åpne klasser, det er det som står i overskriften, og da kan ikke styret endre på dette. Det er heller ikke opplyst om noen endring på dette fra styret.
Skal dette endres må det en ny regel til i et annet punkt. Det er andre klubber som tidligere også hadde to lett klasser på samme dag, så forstår ikke problemet. Så lenge samme kanin ikke får to pinner, så er det resultatet som avjør om det blir pinner eller ei.
Det må jo da være opp til hopperne om de vil delta i klasse to og få pinne med eks. 3 el. 4 feil.

Anicas Svar: Hei igjen.
Den er grei. Får evt. ta diskusjonen med resten av styret hvis det blir noen innsigelser. FPRIVATE «TYPE=PICT;ALT=tongue.gif»

Anica


Styrets svar 25.08.09
Hei!

Styret står fast ved sin avgjørelse. Saken kan ankes inn for årsmøtet,
men frem til da vil gjeldende klasser være underkjent og pinnene ikke
gyldige.

MVH
På vegne av styret i NKHF
Annicken Valseth – sekretær


Fra: Bjorn Egeland <bjorn.egeland@lyse.net>
Emne: Re: protest på underkjente konkurranseklasservarhaug 7.08.09
Til: «Anica Johannessen» <anica.johannessen@tele2.no>
Kopi: «Annette Floen» <nestleder@kaninhopping.no>, «Annicken Valseth» <annickenvalseth@hotmail.com>, «Anne Duvsethe» <aduvs@start.no>
Dato: Onsdag 26. august 2009 10.34
On 25.08.09 23:0600, «Anica Johannessen» <anica.johannessen@tele2.no> wrote:

Klagen er mottatt, og legges fram for styret i NKHF.

Mvh
Anica Johannessen
—– Original Message —–

From: Bjorn Egeland <mailto:bjorn.egeland@lyse.net>
To: Hilde Krogedal <mailto:hilde@kleppnett.no> ; leder@kaninhopping.no ; Anica Johannessen <mailto:anica.johannessen@tele2.no> ; Annette Floen <mailto:nettemoren@yahoo.no> ; Annicken Valseth <mailto:annickenvalseth@hotmail.com> ; Anne Duvsethe <mailto:aduvs@start.no>
Cc: ødegå rd svein <mailto:sveinodegard@lyse.net> ; Geir Nordvik GENOR <mailto:GENOR@StatoilHydro.com> ; Benedicte Over ø ie <mailto:ingenting1@live.no> ; Oljetreet Britt <mailto:britt@oljetreet.no> ; Anne Mette Klepaker <mailto:leder@kanin-nkf.net>
Sent: Tuesday, August 25, 2009 10:48 PM
Subject: Re: protest på underkjente konkurranseklasservarhaug 7.08.09

Til styret i NKHF, og viser til sak vedr. protest, konk. 07.08.09:
Sekretær i NKF fikk 23.08.09 kopi av denne sak og hadde ikke formodning om å involveres I saken, men hadde selvsagt håpet at saken ble løst uten at noen følte seg såret. Etter det vi I ettertid har forstått, så er det to jenter på et nybegynnerstadie som konkurrerer på laveste nivå det nå går utover. Jeg sendte derfor saken over til NKFs styre, og hvor alle håper at denne sak må behandles på en mer positiv måte. Det er jo ingen som her har gjort noe straffbart, eller har foretatt noe juks.
Er alt dette som her står beskrevet under korrekt, så går dette da utover to uskyldige, samt en arrangør som på forhånd gjør de tiltak den kan gjøre, nemlig å undersøke med leder av NKHF at det de gjør er korrekt. Det er også leder som er ansvarlig for konkurranseprotokoller, og som da skal være den som kjenner til reglementet best av alle. I ettertid underkjennes dette som på forhånd er avklart, da kan vel ikke dette tolkes som noe annet enn en firkantet avgjørelse og en merkelig omgjørelse I ettertid.
Ut fra dette som er nevnt under her, er altså gjeldende reglement uklart, og da må det komme tiltalte tilgode, for å si det slik.
Det vises også til at det er gjennomført disse klasser I andre stevner tidligere, uten at det overhode er gjort anmerkning om at det her har blitt satt tvil om dette kan være korrekt. Eller har NKHFs styre behandlet nye regler, eller sett nærmere på reglementet, I forhold til de to nevnte og godkjente stevner/klasser?
Skal hoppesporten samle unge utøvere, og få gjennomført stevner med smil, entusiasme og latter, så er vår oppfatning I denne sak at de voksne bør vise mer smidighet og mer rundere kanter, når det er slike tvilstilfeller.
Vi har tidligere fått inn saker som for alles parter skulle vært unngått, nemlig eksklusjoner av NKHFs medlemmer, som f.eks. grunnet sjikanering og dårlig ordbruk på nettet. Dette er negative saker vi ikke ønsker, men med alt annet bør vi så langt det lar seg gjøre behandle det på en positiv måte og ikke være firkantede byråkrater.
Alle som er medlemmer I NKHF, tegner sitt medlemsskap gjennom NKF, vi føler derfor at vi allikevel må involveres I saken, så lenge vi føler avgjørelsen er gjort I en negativ retning, og som ikke gir et bra bilde for to unge nybegynnere.
Mvh Bjørn E., for NKFs styre, 25.08.09


Hei igjen
Dette er vel egentlig ikke noe klage, til det har vi I NKF for lite peiling på hopping og regler, osv., der er det jo dere som er spesialorganet, og som nevnt, hadde vi ikke noen formodning om å involveres I saken I det hele tatt. Men, den virker litt merkelig, hvis det er korrekt det som er beskrevet, og det som da egentlig blir spørsmålet, er om det I dette tilfellet er brukt “Sunn fornuft”, og om hvorfor akkurat samme konkurransegjennomførelser tidligere er godkjent uten anmerkning.
Styret I NKF fikk denne saken oversendt til gjennomlesing I går klokken 18.45 og I løpet av 2-3 timer hadde vi avklart hva vi ønsket svar på, og går ut fra at dere her kommer med rask tilbakemelding for å få dette ut av verden.

Mvh bjørn

—— Forwarded Message
From: Annette Floen <nettemoren@yahoo.no>
Date: Wed, 26 Aug 2009 16:58:41 +0000 (GMT)
To: Anica Johannessen <anica.johannessen@tele2.no>, Bjorn Egeland <bjorn.egeland@lyse.net>
Cc: Annette Floen <nestleder@kaninhopping.no>, Annicken Valseth <annickenvalseth@hotmail.com>, Anne Duvsethe <aduvs@start.no>
Subject: Re: protest på underkjente konkurranseklasservarhaug 7.08.09

Hei.
Ang. 2 like klasser på en dag, så synest jeg reglementet vårt er ganske klart der, om det står under åpen klasse er fordi det er helt uvanlig at en klubb arrangerer 2 like klasser på den måten.
Haugaland gjorde det samme i vår, og ble underrettet om at dette ikke kom til å bli godkjent flere ganger, noe de hadde full forståelse for når det ble henvist til pkt. 28 i reglementet:
28. Åpen klasse: Om konkurransen gjennomføres som åpen klasse, har kaniner som tilhører klassen over eller under den aktuelle vanskelighetsgrad lov til å starte. Åpen klasse kan også begrenses til å omfatte bare noen klasser. Ved annonsering av Åpen klasse skal vanskelighetsgrad, slik som middels, vanskelig osv. oppgis. Lett og eliteklasse får ikke gjøres åpen. Samme kanin har ikke lov å starte i mer enn en konkurranse av samme gren pr. dag. (Samme kanin kan f.eks ikke starte både i rett bane lett og rett bane middels åpen – da må man velge)

Det er på NKHF sitt forum blitt spurt om det virkelig er nødvendig å ha regler for hver minste ting når det kommer til kaninhopping, og med slike saker som dette ser man tydelig at det er det. Klassene er underkjent, av styret i NKHF, en avgjørelse som kan ankes til vårt årsmøte i februar om det er ønskelig.

Ang. Thale Ulfsby, så ser jeg dette som en sak avlslaget i Oslo bør ta tak i, det er jo tross alt deres medlem det er snakk om. Om hun har mottatt pinner hun ikke skal ha, er det selvsagt noe vi må ordne opp i i listene våre.
Jeg kommer til å underrette Thale om denne saken, for alt jeg vet er det slett ikke sikkert hun er klar over sitt manglende medlemsskap.

Hilsen Annette Floen, nestleder NKHF


Til NKHF

Denne sak er diskutert av oss som dømte denne konkurransen, og vi mener dette er en svært dårlig behandlet styresak. Styret svarer ikke på det vi spør om.

I forkant av denne konkurransen forhørte jeg meg med Anica, men har enda ikke fått noe svar fra henne om hvorfor hun sa til meg at dette var OK. Når det gjelder konk. som var i Haugesund i nov. så var eneste feil som ble påpeket der at samme kanin hadde startet i to rett klasser. Det ble ikke nevnt noe om at det ikke var lov til å ha to klasser av samme gren.

Siden de som nå er i styret tolker reglementet for åpen klasse til å gjelde vanlig klasse, burde dette vært informert om på forumet.

Vi kommer til å anke saken inn for årsmøtet.

Håper styret kan endre sin avgjørelse for å slippe anken fra oss. Det er her snakk om lett kaniner, og nye rekrutter til hoppesporten.

Min anbefaling er at dere godkjenner klassene slik som tidligere i år, men at dere så informerer alle klubber om at det ikke vil bli godkjent to klasser samme dag før denne regel er avklart på årsmøtet. Da vil dette bli løst på en rettferdig måte.

Anken vil komme før LUU, til deres info.

Med hilsen

Hilde Krogedal


07.09.09 Hei Hilde.

Skrivet er mottatt, og legges fram for styret i NKHF.

Hilsen Anica

Underkjent: 22
Ikke underkjent: 5
Blank: 1
Anken avslås, klassene blir underkjente og pinnene ikke gyldige.

Sak 1.
Punkt 64
.
Sendt inn av Caroline Marie Tønnessen, Hanne Kjærland, Benedicte og Christine Overøie.

Foreslår å endre maks lengden på hindrene i lett klassen til 45cm i stede for 42cm. Dette for å kunne varier hindrene i lett mer uten og nødvendigvis gjøre banen så mye vanskeligere.

Styret støtter forslaget

For: 27
I mot: 0
Blank: 1Sak 2.
Punkt 59. Egne treningshindre.

Innsendt av Heidi Huseby og Annicken Valseth.

Disse hindrene må være godkjente for at de skal kunne brukes på konkurranseplassen.

Styret støtter forslaget

Saken blir trukket. Foreslår at dette er noe reglementkomiteen ser på.

Sak 3.
Endring i punkt 16.

Innsendt av Benedicte Overøie , Caroline Marie Tønnensen , Christine Overøie og Hanne Kjærland.

Foreslår å legge til ” Dersom det kun er èn dommer på konkurranseplassen kan dommeren overlate kaninene sine til èn annen fører. ”

Dette da det er lettere å få folk til å ville dømme når det ikke går ut over deres egne kaniner. I små klubber er det kanskje bare en dommer og da er det synd hvis dommerens kaniner aldri skal få starte.

Styret støtter ikke forslaget

For: 0
I mot: 28
Blank: 0


Sak 4.
23. Offisielle konkurranser.

Innsendt av Heidi Huseby

Presisere punktet om nærliggende klubber. Øke avstanden på 15 km som er satt av NKHF som omtales som minste avstand for at to klubber skal kalles naboklubber. Faktum er at hvis for eksempel OAHK arrangerer konkurranse samme helg som MOKH, “stjeler” de deltakere fra hverandre selv om det er mer enn 15 km mellom konkurransestedene. Regelen skulle unngå slik “deltakerstjeling“, men med minsteavstand på 15 km vil aldri denne regelen praktiseres per dags dato. Foreslår at avstanden økes.

Styret støtter ikke forslaget
For: 0
I mot: 22
Blank: 6


Sak 5.
Løfting over ikke revet hinder.

Innsendt av Benedicte Overøie , Caroline Marie Tønnensen , Christine Overøie og Hanne Kjærland.

Forslår at man må gi beskjed til dommeren hvis man løfter over et hinder som ikke er revet. Dette for at dommeren lettere skal få det med seg og publikum skal forstå hva som skjer.

Styret støtter ikke forslaget

For: 0
I mot: 26
Blank: 2

Sak 6.
128. Veteran.

Innsendt av Annicken Valseth og Heidi Huseby

Kaninen kan ikke ha mottatt plassering/pinne på de siste 5 starter. Hvis kaninen er veldig lite startet (mindre enn 5 starter på ett år), kan den ikke ha mottatt plassering det siste året. Unntak fra plasseringer, i klasser med få startende, kan søkes styret i NKHF.
Kaniner over 7 år kan søkes ned til veteran uten krav om plasseringer.

Styret støtter forslaget

For: 16
I mot: 6
Blank: 6

Sak 7.
Korrigeringer.

Innsendt av Annicken Valseth og Heidi Huseby

– Korrigeringer varsles av dommer for 2, 3, 5, 6 etc. slik at deltakeren alltid er orientert om hvordan han eller hun ligger an:

Man SKAL telle alle korrigeringer slik at man aldri er i tvil om hvor mange korrigeringer man har fått og slik at man har mulighet til å eventuelt protestere på ikke-rettmessige korrigeringer.

Styret støtter forslaget

For: 27
I mot: 0
Blank: 1


Sak 8.
101. Oppklasning i høyde/lengde.

Innsendt av Annicken Valseth og Heidi Huseby

Oppklasningspinner i høyde/lengde. I høyde må man hoppe 60 cm for å få en pinne, etter tre pinner blir man elite. I lengde må man hoppe 160 cm for å få en pinne, etter tre pinner blir man elite.
Dette for at det skal bli litt mer gjevt å bli elite i høyde og lengde også, på lik linje med baneklassene. I tillegg vil vi på denne måten slippe å avholde store høyde/lengdeklasser på NM hvor over halvparten ikke kommer over inngangslengden/høyden.

Styret støtter forslaget

For: 19
I mot: 3
Blank: 6


Sak 9.
Endring av punkt nr 89.

Innsendt av Benedicte Overøie , Caroline Marie Tønnensen , Christine Overøie og Hanne Kjærland.

1. For å opprettholde dommerlisensen, må dommeren dømme min. en av hver konkurranse i rett, kroket, høyde og lengde pr. kalenderår. Ikke aktive dommere strykes automatisk av listen. En tidligere dommer som ønsker å gjenoppta sin dommerpraksis, kontakter styret i NKHF om saken. Dersom det er lenge siden dommeren var aktiv, bør vedkommende gjennomføre full dommeropplæring. Dersom det er under to år siden dommeren var aktiv, holder det med aspirantdømming under en godkjent A- dommer i NM- grenene.

Siden det for tiden praktiseres at man må dømme under to godkjente A-dommere bør det enten endres i reglene eller i praksis.

Styret støtter ikke forslaget

For: 0
I mot: 22
Blank: 6


Sak 10.
Endring av punkt 89.

Innsendt av styret i NKHF

1. For å opprettholde dommerlisensen, må dommeren dømme min. en av hver konkurranse i rett, kroket, høyde og lengde pr. kalenderår. Ikke aktive dommere strykes automatisk av listen. En tidligere dommer som ønsker å gjenoppta sin dommerpraksis, kontakter styret i NKHF om saken. Dersom det er lenge siden dommeren var aktiv, bør vedkommende gjennomføre full dommeropplæring. Dersom det er under to år siden dommeren var aktiv, holder det med aspirantdømming under to godkjent opplæringsdommere i NM- grenene.

Styret støtter forslaget

For: 28
I mot: 0
Blank: 0

Sak 11.
Innsendt av Sunniva Tusvik.


Foreslår at alle hoppeklubber skal sende inn årsmelding og regnskap til NKHF, slik at dette gjelder både hoppeklubber direkte under NKHF og hoppeklubber under avlslag.
Dette først og fremst for å ha en oversikt over aktiviteten rundt om i klubbene, samt å være oppdatert på hvem som har ansvar i de forskjellige klubbene. På denne måten får man også enkelt en oversikt over hvilke klubber som er aktive, og hvilke som ikke er aktive. Dersom en klubb unnlater å sende inn årsmelding og regnskap, kan NKHF regne denne klubben som inaktiv. For å gjøre innsending enkelt kan NKHF utarbeide en mal for årsmelding og regnskap, som skal fylles ut av klubbene.

Ønsker ikke at NKHF på noen måte skal være en vaktbikkje over klubbene, men på en enkel måte følge med på hva som har skjedd det siste året i hver enkelt klubb. Dette burde egentlig ikke by på noe spesielt merarbeid annet enn for sekretær, da det er vanlig praksis å ta en oppsummering ved årets slutt.

Forslaget er dermed: Alle hoppeklubber godkjent av NKHF skal sende inn årsmelding og regnskap innen dato (f.eks.) 1. februar hvert år, for det foregående året.

Styret støtter ikke forslaget

For: 3
I mot: 15
Blank: 10

Sak 12.
Innsendt av Annicken Valseth og Heidi Huseby


På en konkurranse som varer i en eller flere dager, kan en og samme kanin startes av kun èn fører (man kan ikke skrive en fôrvertavtale som gjelder fra søndag, slik at eier kan starte kaninen på lørdag og fôrvert på søndag dersom dette er samme konkurranse).

Styret støtter forslaget

For: 22
I mot: 0
Blank: 6


Sak 13.
23. Offisielle konkurranser

Innsendt av Annicken Valseth

Fjerne punktet om nærliggende klubber. Det er vanskelig å presisere hva en nærliggende klubb er, da det er så stor forskjell på avstander her i landet.

Styret støtter forslaget

For: 24
I mot: 0
Blank: 4


Sak 14.
30. Begrensning i antall konkurranser pr. kanin pr. dag.

Innsendt av Annicken Valseth og Heidi Huseby

Samme kanin kan ikke starte mer enn en konkurranse av samme gren pr. dag. (Eks. bare en rett lett)

Styret støtter forslaget

For: 27
I mot: 1
Blank: 0

Fra og med sak nr. 15, mistet tre personer stemmeretten, da de ikke kom tilbake tidsnok etter pausen.


Sak 15.
2. Navn.

Innsendt av Annicken Valseth og Heidi Huseby

Tilføye: Bindeord kan være på max. 4 bokstaver. Dette for at navnene ikke skal bli for lange på grunn av lange bindeord.

Styret støtter forslaget

For: 25
I mot: 0
Blank: 0


Sak 16.
Endre antall startende i eliteklassene.

Sendt inn av Caroline Marie Tønnessen, Hanne Kjærland, Benedicte og Christine Overøie.

Det finnes nå muligheter for små klubber å dele ut sert i lengde/høyde dersom kaninen hopper 80cm i høyde og 205 cm i lengde med minst 5 startende. Dette er et høyere krav til kaninen enn hvis det var 10 startende, så da burde det være mulig å også sette et høyere krav i bane hvis det er færre startende. Et sert i høyde/lengde skal være like mye verd så et sert i bane. Derfor foreslår vi at man kan dele ut sert i rett bane/kroket bane med kun 8 startende dersom kaninen hopper med max 2 feil per omgang. Da vil man ikke senke nivået ettersom kaninen fremdeles må slå 7 andre startende og må hoppe betraktelig bedre enn hvis det var med 2 kaniner til. For store klubber vil 2 kaniner fra eller til kanskje ikke gjøre så stor forskjell, men for små klubber vil det kanskje være alfa og omega.

Styret støtter ikke forslaget

For: 1
I mot: 23
Blank: 1


Sak 17.
Innsendt av styret i NKHF


33. Sertifikat deles ut for seier i eliteklasse i rett bane, kroket bane, lengde og høyde. minst 8 kaniner må delta i klassen. For at sertifikat skal bli utdelt, må konkurransen være åpen for alle medlemmer i NKF/NKHF. Ved NM deles sertifikat ut til vinneren, uavhengig av hvor mange kaniner som deltar. Dersom det er mer enn 8 deltakere, deles sertifikat ut til de tre beste plasseringene. I godkjente eliteklasser deles det ut:
1 sertifikat ved 8 – 19 deltakere
2 sertifikat ved 20 – 29 deltakere
3 sertifikat ved 30 – 39 deltakere osv.

Styret støtter forslaget

For: 11
I mot: 9
Blank: 5


Sak 18.
Korrigering.

Innsendt av Annicken Valseth og Heidi Huseby

– Dømming av korrigeringer skal være strengere i vanskelig og elite enn i middels:

Man skal telle korrigeringer likt i alle klasser for å så tidlig som mulig få innlært en god føring. Er det en uerfaren fører, kan man heller ta hensyn til det, men korrigeringene skal dømmes likt.

Styret støtter forslaget
For: 19
I mot: 0
Blank: 6


Sak 19.
Endre punkt 130
.
Innsendt av Benedicte Overøie , Caroline Marie Tønnensen , Christine Overøie og Hanne Kjærland.

Fra:
Klubbens leder er ansvarlig ovenfor NKHF når det gjelder protokollføringen i klubben, men dette kan også delegeres til en annen lokalt. Vedkommende som tar hånd om listene må være over 15 år og kjenne til hvilke regler som gjelder.

Til : Klubbens leder er ansvarlig ovenfor NKHF når det gjelder protokollføringen i klubben, men dette kan også delegeres til en annen lokalt. Vedkommende som tar hånd om listene må være over 15 år eller fylle 15 år i løpet av samme kalenderår og kjenne til hvilke regler som gjelder.
Begrunnelse: En person som er født sent på året kan være mer moden enn en person som er født i januar.

Styret støtter forslaget

For: 0
I mot: 25
Blank: 0


Sak 20.
2. Navn.

Innsendt av Annicken Valseth og Heidi Huseby

Tilføye: Bindeord regnes ikke som en av fire ord i navnet.

Styret støtter forslaget

For: 22
I mot: 0
Blank: 3


Sak 21.
Endring av punkt nr 53.

Innsendt av Benedicte Overøie , Caroline Marie Tønnensen , Christine Overøie og Hanne Kjærland.

Fra: Banen bør ikke settes slik at samme hinderet skal hoppes 2 ganger. Til: Banen skal ikke settes slik at samme hinderet skal hoppes 2 ganger.

Styret støtter forslaget

For: 25
I mot: 0
Blank: 0


Sak 22.
Innsendt av styret i NKHF.

Alle bør i reglementet endres til skal.

Styret støtter forslaget
Styret trekker forslaget og ber reglementskomitèen se over dette


Sak 23.
Avstand mellom hindrene
– Sendt inn av Caroline Marie Tønnessen, Hanne Kjærland, Benedicte og Christine Overøie.
Foreslår å endre avstanden mellom hindrene til følgende:
Elite og Vanskelig : 250 cm
Lett og Middels : 200 cm

Dette grunnet hoppekaninene har med årene blitt større og trenger dermed mer plass mellom hindrene. Banene er også blitt vanskeligere med lengre og vanskeligere hinder samt store kombinasjoner. Det har vært lovendringer de siste årene hvor lengden på hindrene har økt mens avstanden mellom hindrene har forblitt den samme.

Slik det er nå er det flere kaniner som har problemer med den lille avstanden som er mellom hindrene med at de nesten krasjer i neste hinder. Når fører skal ta en korrigering i en bane hvor avstanden akkurat er lovlig er det så liten plass at man nesten krasjer i det forrige hinderet.

Det står så fint i reglementet punkt en ” Alle kaninraser, blandingsraser og tamme villkaniner har lov til å delta på konkurranser. ” Da må jo alle kaniner uansett størrelser kunne delta på konkurranser uten at det er fare for å skade seg. Med å øke avstand vil man inkluderte både store og små kaniner.

Selv om det blir vanskeligere å finne innlokaler så er det ikke umulig og man må tenke på kaninens beste.

Styret støtter forslaget

Ikke godkjent


Sak 24.
Korrigering.

Innsendt av Annicken Valseth og Heidi Huseby

En korrigering er å gi kaninen en ny sats. Det skal være lov å oppmuntre kaninen til å gå videre ved å løfte litt på den.
Eks. på ny sats: Kaninen løper ved siden av hinderet og blir løftet/løper tilbake. Alle tilfeller hvor kaninen har sett hinderet en gang, går bort fra det og får en ny sats. «Kiling»/berøring i sidene på kaninen regnes ikke som ny sats og bør heller ikke være korrigering.

Styret støtter forslaget

Trukket, anbefaler at reglementskomitèen ser på dette


Sak 25.
Korrigering.

Innsendt av Annicken Valseth og Heidi Huseby

– Hvis kaninen tydelig viser tegn til redsel (går anspent, ørene rettet fremover) har fører lov til å spørre dommer om lov til å ta opp kaninen i banen for å roe den ned uten å få korrigering hvis det ikke gir ny sats på hinderet (settes tilbake på samme sted i samme retning) uten at tiden stoppes.

Styret støtter ikke forslaget

For: 0
I mot: 20
Blank: 5


Sak 26.
17. Oppvarmingsbanen.

Innsendt av styret i NKHF.

Oppvarmingsbanen regnes som en del av konkurranseområdet, og reglementet gjelder også her. Dommer skal påse at reglementet blir fulgt.

Styret støtter forslaget

For: 0
I mot: 24
Blank: 1


Sak 27.
Foreslår og fjerne punkt nr 58 og 59.

Sendt inn av Caroline Marie Tønnessen, Hanne Kjærland, Benedicte og Christine Overøie.

Dette for å gjøre det mer rettferdig for alle. Det er ikke alle som har råd til å kjøpe seg egne hinder som de kan bruke som treningsbane på konkurranseplassen. Er det ikke meningen at det skal være likt for alle ? Man har uansett oppvarmingsbanen til å hoppe på før man skal starte og dette burde være nok for alle. Det ser heller ikke så seriøst eller pent ut for publikum dersom alle har med egne treningsbaner. For å ikke snakke om at det ikke er alle konkurranseplasser som har stor nok plass til at alle deltakerne kan sette opp sine egne hinder.

Styret støtter ikke forslaget

For: 0
I mot: 21
Blank: 4

Sak 28.
Endring i punkt 2.

Innsendt av Benedicte Overøie , Caroline Marie Tønnensen , Christine Overøie og Hanne Kjærland.

Foreslår at navn som skal stå etter ”av” må være godkjent akkurat slik som gårdsnavn. F.eks” Kalle kanin av kaningarden”. Kaningarden framstår her som et godkjent gårdsnavn med de kvalitet sikkeringene det innebærer. Med å begrense hvilke navn man kan bruke i ”av” vil man også framheve fordelene med å ha et godkjent gårdsnavn.

Styret støtter ikke forslaget

For: 0
I mot: 25
Blank: 0

Sak 29.
Innsendt av styret i NKHF


Navnet som står bak «av» i en kanins navn, må enten være et godkjent gårdsnavn (følge de egne regler presisert for gårdsnavn) eller være navn på en av kaninens foreldre.

Styret støtter forslaget

For: 8
I mot: 13
Blank: 4


Sak 30.
33. Sertifikat.

Innsendt av Annicken Valseth og Heidi Huseby

Endre lengden for sertifikat ved 5 startende til 200 cm i stedet for 205. Grunnen til dette, er at det er mange avsidesliggende klubber i landet, som sliter med å få 10 starter, og at det er unaturlig å øke fra 180 til 205, da dette ved flere tilfeller har vist seg å være for lang økning for kaninen. Å øke til 200 cm fra 180 blir mer naturlig.

Styret støtter ikke forslaget

For: 8
I mot: 13
Blank: 4


Sak 31.
33. Sertifikat
.
Innsendt av styret i NKHF

I høyde og lengde deles det ut sertifikat til alle som klarer høyden på 75 cm eller lengden på 200 cm. Forutsetningen er at det er min. 3 startende i klassen.

Særskilt krav til sertifikat i høyde og lengde: For å motta sertifikat i høyde eller lengde må kaninen ha klart følgende krav; 75 cm i høyde og 200 cm i lengde.

Styret støtter forslaget

For: 4
I mot: 20
Blank: 1

Valg av styre:

Valgkomitèens innstilling:

Leder: Annette Floen (1 år)
Nestleder: Sunniva Tusvik (1 år)
Kasserer: Anne Duvsethe (ikke på valg)
Sekretær: Annicken Valseth (2 år)
Styremedlem: Heidi Huseby (1 år)
Vara 1: Camilla Rosvold (1 år)
Vara 2: Åpen
 
Dommerkomité: Annicken Valseth, Heidi Huseby og Anne Duvsethe
 
Valgkomité: Silje K Olsen, Ellen Elise Stensvik og Camilla Venger

Valget:

Leder: Annette Floen, valg av årsmøtet, ingen imot.
Nestleder: Anica Johannessen (19) Sunniva Tusvik (3) Blank (3)
Sekretær: Annicken Valseth(7), Tale Ulfsby(18)
Styremedlem: Heidi Huseby(9), Tonje Søfteland(11), Blank (4)
Vara: Camilla Rosvold(6), Heidi Huseby(10), Heidi Jebsen(4), Anita Wilmann(20), Jorunn Egner (10 vant ved gjenvalg)
Dommerkomitè: Annicken Valseth(8), Heidi Huseby(22), Anne Duvsethe(18), Anita Wilmann, (23)
Valgkomitè: Silje K. Olsen, Ellen Elise Stensvik, Camilla Venger

Reglementskomitè: Anita Wilmann, Hilde Torp, Annette Floen

Nytt styre og øvrige verv:

Leder: Annette Floen

Nestleder: Anica Johannessen

Kasserer: Anne Duvsethe

Sekretær: Tale Ulfsby

Styremedlem: Tonje Søfteland

Vara 1: Anita Wilmann

Vara 2: Jorunn Egner

Dommerkomitè: Heidi Huseby, Anne Duvsethe, Anita Wilmann

Valgkomitè: Silje K. Olsen, Ellen Elise Stensvik, Camilla Venger

Reglementskomitè: Anita Wilmann, Hilde Torp, Annette Floen

Utdeling av årets-plaketter for 2009:

Årets hoppekanin: EKG’s Grand Champion Jean Paul – Thea Mei Yu, 382 poeng

Årets seierskanin: EKG’s Grand Champion Jean Paul – Thea Mei Yu, 13 sertifikat

Årets høydekanin: EKG’s Grand Champion Jean Paul – Thea Mei Yu, 85 cm

Årets lengdekanin: Ch Fredrikstad Akvarium Lille Bananasplitt – Silje Andersen, 210 cm

Årets jaktkanin: Tobøls Sweet Brownie – Hedda Aurbakken, 71 h/min

Referent

___________________

Annicken Valseth

Desisor                                                                                             Desisor

___________________                                                                    ___________________

Heidi Huseby                                                                                    Anica Johannessen