Årsmøte i NKHF 2009

Referat

20.02.2009

Kl. 15.00

Årsmøte avholdt i Vigrestadhallen på Jæren.

13 medlemmer, fremmøtt, hvorav 11 stemmeberettigede.

Møteinnkalling, godkjent, med anmerkning. Saksdokumenter burde vært tilgjengelig tidligere.

Valgt møteleder, Anita Wilmann.

Valgt referent, Annette Floen

Grete Moskvil, og Hilde Torp valgt til godkjenning av referat.

Tellekorps: Helene Wilmann og Thea Mei Yu

Årsmelding, godkjent.

Regnskap, godkjent.

Budsjett, ikke framlagt. Ikke laget. Økonomien er god og eneste planlagte innkjøp er nye hoppebøker.

Innkomne saker, forslag til årsmøtet:

  1. Ikke innleverte konkurransebøker.

Alle enige i at dette bør ha en konsekvens, det ble tatt stilling til de 4 forslag som forelå, og holdt avstemning.

Forslag 1, 1 stemme. Forslag 2, 0 stemmer. Forslag 3, 0 stemmer. Forslag 4, 10 stemmer. Ingen stemte blank.

Forslag 4 ble vedtatt med følgende ordlyd: Kaninen får starte, men betaler ekstraavgift på 20,- pr. bok, i bot til arrangør, som skriver en lapp som føres over i hoppebok, neste gang kaninen konkurrerer. Klubbene bes om å bruke skjønn ved bruk av dette vedtak.

  • Registreringssystem.

Årsmøtet vedtok med 6 stemmer for, og 5 mot, at vi skal starte i gang med ett registreringssystem for hoppekaniner som er excelbasert.

  • For sent innleverte konkurranselister.

Årsmøtet vedtok med 9 stemmer for, 0 mot, og 2 blanke stemmer, forslaget slike det forelå.

  • Fullmakt til styret.

Årsmøtet vedtok forslaget med 8 stemmer for, 0 mot, og 3 blanke.

5) Føring av konkurransebøker.

Forslaget ble nedstemt med 11 stemmer mot, og 0 for.

6)   Gårdsnavn i parentes.

Årsmøtet vedtok at det kun er godkjente NKHF, og SKRF gårdsnavn som skal stå på våre lister, i tillegg til tidligere NKHLF gårdsnavn som får stå i parentes. Ingen andre gårdsnavn skal stå på konkurranselistene.

      7)   Reglementskomite                            .

Årsmøtet vedtok med ved hjelp av møteleders ekstrastemme med 5 stemmer for, 4 mot, og 3 blanke stemmer, med møteleders ekstrastemme at det skal opprettes en                

            5 personer ble foreslått til å sitte i komiteen, og 3 valgt inn. Hilde Torp er leder for

            denne komiteen.

Annette Floen, 7 stemmer

Hilde Torp, 7 stemmer

Anita Wilmann, 10 stemmer          

Anne Duvsete, 3 stemmer

Heidi Huseby, 6 stemmer

  • 2 førere samme helg.

Med 9 stemmer mot, og 2 blanke, ble forslaget om å endre punkt 16 nedstemt.

  • Sommerleir.

Det er kommet inn en søknad for å avholde årets sommerleir. Denne er fra sarpsborg hoppegruppe, og søknaden ble godkjent av årsmøtet.

Valg for 2009:

Leder: Anica Johannesen (MOKH)

Nestleder: Annette Floen (BOKH)

Sekretær: Annicken Valset (TLHK)

Kasserer: Anne Duvsete (TSHK)

Medlem : Thea Mei Yu (EOHK)

Vara 1 Carine R. Moe (Tomb)

Vara 2 Grete Moskvil (TBHG)

Valgkomite:

Tonje Søfteland  (BOKH)

Hilde Torp (BOKH)

Kristin Bergan (TBHG)      

Dommergruppe:

Leder: Anica Johannesen

Anne Duvsete

Birgit Syversen

Gårdsnavnansvarlig, Thea Mei Yu

Referent:

Desisor:                                                    Desisor: