Årsmøte i NKHF 2008

Referat

St. Hallvardshallen, Drammen, 22. februar 2008

Stemmeberettigede: Anica Johannesen, Annette Floen, Elise Tusberg, Kristina Osland Lavik, Marta Osland Lavik, Ingrid Hestvik Grimelid, Anja Andresen, Pia Tangerud, Hege Johannesen, Mari Hesbøl Velta, Hedda Aurbakken, Hilde Aamodt, Heidi Haugan, Stine Sofie Finholt, Linn Renate Andresen, Caria Næss, Annicken Valseth, Susanne Henriksen, Linda Olsen Bakke, Grete Moskvil, Dagny Rognhaug, Anne Duvsethe, Ingjerd Lien, Isabel Jensen, Thea Mei Yu, Torunn Oddsen, Odd Aksel Oddsen Nannerud, Carine Rodal Moe, Hilde Torp, Mariann Bråten, Sunniva Tusvik, Anita Wilmann, Hilde Krogedal, Annette Floen og Turid Lien. (I oversikten over antall stemmer, er antallet noe ustabilt, da endel stemmeberettige fra tid til annen forlot lokalet.)

 1. KONSTITUERING

Åpning ble foretatt av leder Hilde Krogedal som ønsket alle fremmøtte velkommen.

Godkjenning av innkalling: Innkallingen ble godkjent uten bemerkninger.

Funksjoner under årsmøtet.  Følgende personer ble foreslått og enstemmig valgt:

Møteleder: Hilde Krogedal, Møtesekretær: Sunniva Tusvik

Tellekorps: Maja Lønvik og Mariann Bråten.

To desisorer (underskrive og godkjenne protokollen): Annicken Valseth og Anne Duvsethe.

 • BEHANDLE SAKER

Alle papirer var sendt ut på forhånd til lederne i samtlige klubber, som hadde som ansvar å dele ut og gå gjennom papirene i klubben. I tillegg var papirene tilgjengelige via NKHFs hjemmeside. Årsmeldingen ble godkjent uten merknader.  Revidert regnskap ble gjennomgått av Anita Wilmann, og var på forhånd godkjent av revisor Svein Clausen. Åsmøtet godkjente regnskapet for 2007. Trøndelag Hoppeklubbs årsmelding ble også gjennomgått, og ble godkjent av årsmøtet.

Innkomne forslag:

 1. INNSENDING AV LISTER, Sunniva Tusvik

Frem til det kommer et fullverdig registreringssystem må innsendingen av listene bli enklere. I og med at listeansvarlig kun har behov for elitelistene, foreslås det at kun disse sendes inn. Alle lister arkiveres som vanlig hos arrangerende klubb.

NKHFs styre har følgende innstilling.

Styret støtter ikke forslaget, da det bl.a. først må bli en ordning  på dommere, dommeraspiranter. Status for lavere klasser vil også falle bort. Styret vil forenkle innsending og oppvevaring av lister for det nye styret, ved å be dem inverstere i en ekstern harddisk, og åpne for innsending, og oppbevaring av elektroniske lister.

Styrets forslag ble godkjent, og listene skal sendes inn elektronisk. Det kan gis dispensasjon til å sende inn listene elektronisk, noen klubber har kanskje ikke datamaskin og trenger dermed dispensasjon. Andre klubber skal sende inn elektronisk så langt det er mulig. Forslaget ble godkjent med 4 stemmer mot. 

 1. VEDTEKTSENDRINGER

Sak 2A: §3, Anica Johannesen

”§3 Det bør ikke avholdes hoppestevner eller treningskonkurranser 14 dager før og 14 dager etter NM arrangementene.”

Forandres til:

”Det skal ikke avholdes hoppestevner eller treningskonkurranser senere enn 2 helger før NM arrangement eller tidligere enn 2 helger etter NM arrangement.

Kaniner som deltar på NM, eller kaniner fra staller med andre kaniner som deltar på NM, skal heller ikke delta på organiserte treninger/samlinger med andre kaniner i denne perioden.”

Forslagsstiller ønsker å stryke siste to linjer.

Stemming over opprinnelige forslag: ingen stemmer

17 stemmer for å ha forslagsstillers endrede forslag.

13 stemmer mot.

4 blanke stemmer.

Vedtektsendringer trenger 2/3 flertall. Saken ikke godkjent av styret i NKHF.

Sak 2 B : Vedtektsendring §5, fra NKF
”…Eventuelle endringer av hoppereglementet kan bare vedtas på årsmøtet og

dommerkonferanser.”

(kursiv strykes)


Styret i NKHF støtter forslaget.

Ingen stemmer mot. Godkjent av årsmøtet.

 1. TILDELING AV GÅRDSNAVN, _Anica Johannesen

Foreslår at retningslinjene for tildeling av gårdsnavn blir endret til:

Et gårdsnavn skal være spesielt for søkeren, men trenger ikke gjenspeile navn på søker eller stedsnavn. Et gårdsnavn skal ikke kunne forveksles med et allerede godkjent gårdsnavn. Alminnelige norske eller engelske/utenlandske ord skal ikke brukes som gårdsnavn.

Regelen om at gårdsnavnet skal være norsk – strykes, gjelder også regelen om utenlandske eller fremmedspråk-pregede navn.

Styret i NKHF støtter forslaget.

13 stemmer for.

5 stemmer blank.

11 stemmer mot.

(På dette tidspunktet hadde 5 stk forlatt lokalet).

Godkjent av årsmøtet.

 1. KORRIGERINGER, Agnes Midttun

Korrigering dømmes foran hinderet. I rett bane er idealet at kaninen skal komme seg gjennom banen uten for mye hjelp fra føreren. I kroket bane må man akseptere noe mer styring og hjelp fra førerens side, men kaninen skal gå mellom hindrene ved egen hjelp. En korrigering skal regnes som å gi kaninen ny sats på hinderet, altså en sjanse nr. 2 (3,4 ..).

Korrigering dømmes:

– Dersom kaninen løftes mellom hindrene.  = Jeg ønsker at denne fjernes under korrigeringer fordi:  Sitat Heidi Huseby:  Jeg synes ikke det skal telle korrigering hvis den er langt unna hinderet og løftes mellom hinderne. Føreren bør heller få beskjed om at det ikke er lov til å løfte kaninen mellom hinderne. Gjentar det seg, blir den utestengt for uvilje til å hoppe.

– Føreren irettesetter kaninen med å bruk hendene eller båndføring, setter den opp på bakbena.
– Føreren flytter eller styrer bevisst tilbake kaninen i banen for en ny sats.
– Føreren lar bevisst kaninen snu i banen for ny sats.
– Fører tar tilbake kaninen som har sprunget forbi et hinder eller ut av banen.
– Føreren tar tilbake kaninen i den hensikt å avverge et riv.
– Føreren løfter ned kaninen som delvis befinner seg oppå hinderet.
– Dersom kaninen dyttes i baken i det den hopper.

– Føreren løfter en eller flere av kaninens labber opp fra bakken. = Jeg synes denne bør fjernes fordi det oppmuntrer til å ikke løfte opp for å berolige nervøse kaniner i frykt for å få en korrigering. Det er dessuten veldig vanskelig å bedømme hvor mange labber som er i lufta, noe som kan føre til uenighet mellom dommer og deltaker.

 • Dersom hendene brukes som hjelp (f.eks. kaninen hopper over førerens hender for å klare hinderet.)
  – Dersom en kanin har løpt forbi et hinder, og løftes over dette. Feil dømmes også for å ha løftet kaninen over hinderet dersom det ikke er revet.
  – Volter som noen kaniner tar mellom hindrene dømmes som korrigering.

Feil dømmes for hver tredje gangs intervall. Korrigeringer varsles av dommer for 2, 3, 5, 6 etc. slik at deltakeren alltid er orientert om hvordan han eller hun ligger an. Det kan dømmes mer enn en korrigering pr. hinder. Dømming av korrigeringer skal være strengere i vanskelig og elite enn i middels. Korrigeringer med båndet regnes som dårlig båndføring. = Dette synes jeg bør endres, jeg synes det skal sies ifra  for ALLE korrigeringene slik at føreren vet når h*n får en korrigering og eventuelt kan protestere. Jeg synes også korrigeringer skal dømmes like strengt i middels, vanskelig og elite fordi det er fint å få inn en fornuftig føring så tidlig som mulig. Er det en uerfaren fører kan man heller ta hensyn til det, men korrigeringene skal dømmes likt.

Dommerkonferansens innstilling:

Sak 1: Løft er korrigering.

Begrunnelse: lett å definere, og i de fleste tilfeller lett for dommeren å se. Kaninen skal kunne gå i banen selv.

Sak 2: Labbeløft er korrigering.

Begrunnelse:   lett å definere og i de fleste tilfeller lett for dommeren å se. Det er beroligende for kaninen å bli strøket på hodet eller siden, ikke å bli løftet/stilt opp.

Dommerkonferansen støtter ikke endringene.

Styret i NKHF støtter ikke forslaget.  

Stemming over saken som helhet:

1 stemme for.

28 stemmer mot.

4 blanke stemmer.

Saken ble ikke godkjent, med 28 stemmer mot.

 1. LETTCUP, Elisabeth Kåsen

Foreslår at lettcupen bare består av rett og kroket bane.

Begrunnelse: Lettkaniner har oftest ikke den erfaringen som kreves for å kunne klare høyde og lengde. Selv om mange har sunn fornuft og ikke starter lettkaniner i høyde og lengde, kan de føle seg presset til å delta, ettersom de da får være med i cupen.

Forslag endes til:

Elitecup inngår rett og kroket samt høyde og lengde, resultater fra alle grener teller sammenlagt. Lettcup inngår rett og kroket bane, med minimum 3 klasser , resultater fra alle klasser teller sammenlagt.

Dommerkonferansen støtter forslaget.

Styret i NKHF støtter forslaget.

29 stemmer for

Ingen mot

3 blanke stemmer.

Saken ble godkjent med 29 stemmer for.

 1. NORDISKE OG INTERNASJONALE KONKURRANSER OG MESTERSKAP, Elisabeth Kåsen

Kan fjernes, i og med at dette ikke er mulig?

Dommerkonferansen støtter ikke endringene.

Styret i NKHF støtter ikke endringene.

0 stemmer for.

32 stemmer mot.

1 blank stemme.

Forslaget ble ikke godkjent av årsmøtet.

 1. KOMBINERTE HINDER, Elisabeth Kåsen

Foreslår at kombinerte hinder også får være 80cm. lange.

Begrunnelse: Gir mer mulighet til varierte hinder. At hinderne er 80cm. lange behøver ikke tilsvare en mye større vanskelighetsgrad enn ved 70cm, men gir flere muligheter. Eksempel er pyramiden med hinder bak. Pyramiden er 80cm. lang allerede før hinderet tilkommer, men kan man ha hinder bak, gir dette variasjonsmuligheter

Styret i NKHF støtter forslaget.

For: 19 stemmer

Mot: 8 stemmer

Blank: 4 stemmer

Forslaget ble godkjent med 19 stemmer for.

 1. LENGDE PÅ HINDER I KROKET BANE, Elisabeth Kåsen

Foreslår at makslengde på hinder i kombinasjoner tas bort.

Begrunnelse: For meg er det mest naturlig at man har de største hinderne nettopp i kombinasjonene i kroket bane, ettersom det er der kaninene kommer rett på hinderet og dermed har mye bedre mulighet til å se hvor høyt og langt det er.

Styret i NKHF støtter forslaget.

For: 19 stemmer

Mot: 4 stemmer

Blank: 7 stemmer

Forslaget ble godkjent med 19 stemmer for.

 1. AVSTAND MELLOM HINDER I BANE, Elisabeth Kåsen

Foreslår at minste avstand i rett bane økes med 40cm. i hver klasse.

Begrunnelse: De lengdene som er i reglementet i dag er tilpasset vanskelighetsgraden på banene vi hadde for flere år siden. For å øke nivået på resultatene og for å gi kaninene mulighet til en bedre prestasjon bør disse forandres på.

NKHFs styre har følgende innstilling:

Styret i NKHF støtter ikke forslaget. Synes ikke begrunnelsen for regelendring

er god nok, og er redd for at flere rette baner vil bygges med knekk. Det kan bli problemer med å få store/lange nok haller i forbindelse  med NM , men anbefaler arrangører å forlenge avstanden så langt det er mulig.

For: 1 stemme

Mot: 27 stemmer

Blank: 4 stemmer

Forslaget ble ikke godkjent, med 27 stemmer mot.

 1. KOMBIKONKURRANSE,  Anita Wilmann

Det har vært diskusjoner om dette tidligere, og siden vi har satt en standard på hoppingen under NM i denne grenen (2 pinner) mener jeg at vi bør også se på utstillingsdelen. Jeg ser det slik at kombi konk. er en to-delt konkurranseform, og at man bør «bestå» 1. del for å kunne delta i del to som er hoppingen. I praksis betyr det at dyr som er «nullet» på utstillingen ikke har krav på å hoppe. Jeg vet ikke hvor mange det vil angå, men dette vil etter min mening øke standaren på konkurransen og spesielt under NM.

KOMBIKONKURRANSE vil si en kombinert konkurranse hvor resultatene fra hopping og utstilling teller sammen. En gren fra kaninhopping teller sammen med utstillingsresultatet. I prinsippet kan hvilken som helst gren innen kaninhopping inngå i kombi. Hvis man skal benytte en av de 4 NM- grenene (rett, kroket, høyde og lengde) uansett klasse, må selve hoppekonkurransen være åpen for alle som ønsker det i den aktuelle klasse, uansett om de deltar i utstillingen og dermed kombi. Man kan begrense kombikonkurransen til å omfatte kun kaniner som deltar på utstillingen, ved å benytte en gren som ikke inngår i NM. (F.eks slalåm, figur eller duell). Det anbefales å utlyse kombikonkurranser i middels åpen klasse, og at de kaninene som deltar bør ha en viss rutine på hoppebanen.

Kåring av vinner: Kombikonkurransen avgjøres ved at de deltakende kaniner rangeres innbyrdes i hopping og utstilling. (Utstillingsdelen rangeres som i klasse C). 1 poeng for vinner og nedover så mange deltakere som finnes. Poengene fra hopping og utstilling legges sammen, og den kaninen med lavest poengsum vinner konkurransen. Dersom to kaniner får samme poengsum, går den kanin foran som har den høyeste poengsum på utstillingen. Hvis de har fått lik poengsum på utstillingen,vinner den kanin med det beste hopperesultatet. Kaninen må ha fått plassering både på utstilling og hopping for å kunne få en totalplassering.
Betaling: For å delta i kombiklassen, betaler man to kontingenter: en for bedømmelsen på utstillingen og en for hoppingen.
Premiering: Kombikonkurranse premieres som egen gren med en premiering, utstilling premieres separat.
I tillegg bør man premiere de beste hopperesultatene samt utstillingsdelen separat.(slettes)
Det skal ikke gis medaljer under NM, da dette ikke er NM gren.
En kanin kan ikke starte i kombi (middels åpen) på LU/LUU før den er fylt 6 måneder og har minst 2 pinner i lett.
Kaniner som får 0 på utstilling har ikke krav på å delta i hoppedelen.  Hvis hoppingen er før bedømmelsen og kaninen får 0, blir den ikke plassert sammenlagt.

NKHFs styre har følgende innstilling
Styret i NKHF støtter forslaget, og at regelen trer i kraft LU-Drammen 08.

Stemming over selve forslaget:                            

For: 25 stemmer

Mot: 1 stemme

Blank: 7 blanke

Om den skal tre i kraft med umiddelbar virkning:

For: 3 stemmer

Mot: 25 stemmer

Blank: 4 blanke

Forslaget ble vedtatt med 25 stemmer for, og regelen skal tre i kraft samtidlig som resten. Kombikonkurransen i Drammen ble avholdt etter de reglene som var da konkurransen ble utlyst.

 1. DUELL, Anita Wilmann

Duell er en publikumsvennlig  gren. Det er lett å se hvem som ”vinner” for seere som ikke er kjent med kaninhopping. Allikevel kan det føles som en noe ”urettferdig” konkurranse. Man kan hoppe banen med 0 feil og god tid uten å gå videre til neste runde. I annen sammenlignbar idrett (f.eks skihopp) forekommer det noen som heter ”lucky losers”. Det betyr at 2,evt 3, beste utslåtte ekvipasjer går videre til omgang 2. Foreslår at dette også innføres i kaninhopping .

DUELLHOPPING gjennomføres på 2 like parallelle baner. Hver bane består av minst 10 hinder. Vanskelighetsgraden klassifiseres som for rett bane, og klassedelingen følger kaninens nivå i rett bane. Vinnerne fra hver duell kvalifiserer seg til neste omgang. Dette gjentas. Etter første omgang får de 2 ev. 3 beste utslåtte kaniner gå videre til andre omgang .Om detoppstår ujevnt antall, får den beste utslåtte kaninen fra foregående omgang gå inn. Om 3 kaniner gjenstår til finaleomgangen, konkurrerer de 2 beste om første og andre plass, og den dårligste av de 3 stopper på tredje plass. Tidtaking starter på kommando. Det kan benyttes tidsfeil. Duellhopping får ikke inngå i mesterskap eller cupkonkurranser med flere grener, men bare som frittstående gren.


Styret i NKHF støtter forslaget.

For: 18 stemmer

Mot: 1 stemme

Blank: 11 stemmer

Forslaget ble godkjent med 18 stemmer for.

 1. SERTIFIKAT, Styret i NKHF

Det er ikke utsendt sertifikat til vinnerne av eliteklasser grunnen at vi har gått tomme og det må trykkes nye. Det er kommet inn ett forslag til nytt design, men styret ønsker flere. Styret i NKHF ønsker endring inn i reglementet under punkt 33.

Alternativ 1: Vi sender ikke lenger ut sert -bevisene, men oppdaterer jevnlig på hjemmesida.

Alternativ 2A: Vi trykker opp nye, sender ut til alle som ikke har fått + for fremtiden.

Alternativ 2B: Vi trykker opp nye, men innsender av elitelister/arrangør, må selv gi beskjed om at utøver vil ha sert tilsendt

For å beholde sertifikat:

For: 28

Mot: 2

Blankt : 2

Alternativ 2A:

For: 32 stemmer

Mot: 0

Blank: 0

Sertifikatene beholdes, og alternativ 2A ble godkjent av årsmøtet.                        

 1. ØKTE KRAV FOR VETERANKANINER, Sunniva Tusvik og Hilde Krogedal

Dagens eneste krav er at kaninen må ha fylt 5 år. Dette bør økes med følgende kriterier:

• Kaninen må ha fylt 5 år.
•  Kaninen kan ikke ha startet i offisielle vanskelig/eliteklasser de siste 6 månedene.
• Kaninen skal ikke ha mottatt pinner/plasseringer i elite de siste 12 månedene.

I tillegg skal det ved søknad fremvises resultater hvor det dokumenteres at kaninen ikke lenger takler høydene. Det anbefales at man får en anbefaling fra en godkjent dommer i NKHF, som kan sende inn sin mening om kaninens tilstand. Dette er ikke et krav, men vil i usikre tilfeller hjelpe styret med å bestemme utfall av saken. Er styret fortsatt i tvil, kan søknad legges ut til høring på hjemmesiden.


Styret i NKHF støtter forslaget.

For: 8 stemmer

Mot: 18 stemmer

Blank: 4 stemmer

Forslaget ble ikke godkjent av årsmøtet.

 1. ÅRETS SOMMERLEIR

Det har ikke kommet søknader til Sommerleiren 2008.

Styret ber om at klubber tenker gjennom å kunne være arrangør, og ber om tillatelse fra årsmøtet om at  styret kan bestemme dette.

Ny frist for innsending av søknad settes til 31.04.08, hvis ingen søknader foreligger innen denne datoen blir NKHF arrangør i 2008.

Godkjent av årsmøtet.

 • VALG.

Representant for Valgkomitèen, Hilde Torp, la frem Valgkomitèens innstillinger.  

Valgkomitèens forslag:

Leder: Anica Johannessen (Modum) – 1 år  ny

Nestleder: Anette Floen ( Bergen) – 1 år  ny

Sekretær:  Annicken Valseth (TLHK)  – 2 år ny

Kasserer: Anita Willmann (Tønsberg Hoppegruppe) – 2 år  ikke på valg

Styremedlem: Elisabeth Kåsen (SKH)  –  1 år ny

Vara: Caroline Eriksen                        – 1 år ny

Vara:  Siw Hauge   – 1 år  ny

Øvrige verv:

Webansvarlig:  Sunniva Tusvik

Dommerutvalg: .Hilde Krogedal.,  Anica Johannessen, Annicken Valseth

Materialforvalter:  Fordeles mellom styret

Revisor: Utnevnes av NKF.

Valgkomitè: Hilde Torp(gjenvalg) , Isabell Jensen (ny), Anja Andresen (gjenvalg)

Stemmene fordelte seg slik:

Leder: Anica Johannessen (Modum) – 1 år  ny, valgt av årsmøtet, ingen mot.

Nestleder: Anette Floen ( Bergen) – 1 år  ny, valgt av årsmøtet, ingen mot.

Sekretær:  Annicken Valseth (TLHK)  – 2 år ny, valgt av årsmøtet, ingen mot.

Kasserer: Anita Willmann (Tønsberg Hoppegruppe) – 2 år,  ikke på valg

Styremedlem: Thea Mei Yu vant med 24 stemmer mot Elisabeth Kåsen (8 stemmer). 1 blank stemme ble avgitt.  

Vara #1: Linda Olsen Bakke, 15 stemmer.

Vara #2: Elisabeth Kåsen, 12 stemmer.

Følgende ble stemt på, men fikk ikke varaverv:

Caria Næss  -11

Carine Rodal Moe  – 10

Hedda Aurbakken– 1

Siw Hauge  – 8

Caroline Eriksen  – 7 

Blanke stemmer – 2

Styret ble dermed slik:

Leder:             Anica Johannesen (MOKH) – 1 år

Nestleder:       Annette Floen (BOHK) – 1 år

Sekretær:        Annicken Valseth (TLHK) – 2 år

Kasserer:         Anita Wilmann (TBHG) – 1 år igjen

Styremedlem: Thea Mei Yu (TLHK) – 1 år

Vara:               Linda Olsen Bakke (TBHG) – 1 år

Vara:               Elisabeth Kåsen (SKH) – 1 år

Øvrige verv:

Webansvarlig:             Sunniva Tusvik

Dommerutvalg:          Anica Johannesen, Hilde Krogedal og Annicken Valseth.

Materialforvalter:       Fordeles innad i styret.

Revisor:                      Utnevnes av NKF.

Valgkomitè:                Hilde Torp, Anja Andresen og Isabel Jensen.

 • UTDELING AV FORENINGENS HEDERSBEVISNINGER

Sunniva Tusvik og Rebekka Haga har regnet ut resultatene på grunnlag av innsendte lister fra klubbene:

Årets hoppekanin:

Selma Tandberg og Grand Champion Prins Trampe I (Tønsberg Hoppegruppe) – 385

Årets seierskanin:

Selma Tandberg og Grand Champion Prins Trampe I  – 22 sertifikat (TBHG)

Årets høydekanin:

Soltoppens S Ch Always Shining av Syrinhagen og Margrethe Pedersen (SKH) – 80cm.

Årets lengdekanin:

Bredes Ch Special Wish og Hilde Torp (Tombhopperne) – 220cm.

Årets jaktkanin:

Vearlias Gt Ch Ante og Kristin Bergan (TBHG), 53 h/min.

 • AVSLUTNING

ALLE VEDTEKTER GJORT PÅ ÅRSMØTET TRER I KRAFT ETTER NESTE TK, rundt 31. mars 2008.

Sunniva Tusvik,                                 Anne Duvsethe,                     Annicken Valseth

referent                                              desisor                                    desisor