Årsmøte i NKHF 2007

Referat fra årsmøte i Norges Kaninhoppforening

Stavernshallen, Stavern, 23. februar 2007

Til stede: –

 1. KONSTITUERING

Åpning ble foretatt av leder Turid Lien som ønsket alle fremmøtte velkommen.

Godkjenning av innkalling: Innkallingen ble godkjent uten bemerkninger.

Funksjoner under årsmøtet.  Følgende personer ble foreslått og enstemmig valgt:

Møteleder: Torild Rosenvinge, Møtesekretær: Sunniva Tusvik

Tellekorps: Rebekka Haga og Turid Lien

To desisorer (underskrive og godkjenne protokollen): Linn Andresen og Hilde Krogedal.

 • BEHANDLE SAKER

Styrets årsmelding ble lest opp av Sunniva Tusvik.  Årsmeldingen ble godkjent uten merknader.  Revidert regnskap ble gjennomgått av Hilde Krogedal.  Regnskapet viser et lite overskudd på salg av hoppebøker og gårdsnavn. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Innkomne forslag:

 1. Bot istedet for underkjennelse ved sene lister

Straff går dermed på arrangør av konkurransen og ikke på konkurransedeltakere ved aktuelle konkurranse.

Pris: 100 kr. per klasse uansett startende

Klubben settes i konkurransekarantene til boten er betalt og listene sendt inn.

Enstemmig vedtatt.

 • Fjerning av klasseforsøk (§103, §104, §105)

Dagens nivå på hoppekaniner tilsier at dette er ikke nødvendig.

Enstemmig vedtatt.

3. Ikke godkjente gårdsnavn i parentes

Gårdsnavn fra NKHLF og andre gårdsnavn som ikke er godkjent i NKHF (med unntak av gårdsnavn godkjent i andre lands respektive hoppeforbund og kaninforbund) settes i parentes, for å holde orden på hvilke gårdsnavn som er godkjent og ikke.

Det understrekes at gårdsnavn fra SKHRF og inaktive gårdsnavn er godkjent, og settes ikke i parentes.

Enstemmig vedtatt.

4. Tidsfeil fjernes (§109)

Den nåværende regelen oppfordrer føreren indirekte til å bruke mindre tid og stresse kaninen gjennom banen for å unngå tidsfeil. En kanin som hopper jevnt, men litt sakte blir allerede straffet med dårligere tid enn en som hopper raskt. Da er det feil at denne kaninen også skal få tidsfeil.

Enstemmig vedtatt.

 • Endring av § 119

Den nåværende regelen er: ”Følgende medfører umiddelbar diskvalifikasjon:

Kaninen løper inn i konkurransebanen.”

Endres til: ”Følgende medfører umiddelbar utestengning fra aktuelle klasse:

Kaninen løper inn i konkurransebanen.”

9 stemmer mot.

25 stemmer for.

Vedtatt med 25 stemmer mot 9 stemmer.

 • Endring av maksimal høyde og lengde i bane (§120)

Del I – Den maksimale høyden som er lov å bruke på hinder i bane er per dags dato hhv. i lett, middels (samt veteran), vanskelig og elite 25, 35, 45 og 50cm. De fleste bruker hinder fra Libra Artic, som er tilpasset svenske maksimalhøyder. Dermed er det mange hinder som ikke er lov å  bruke fordi de er 3cm. høyere enn våre maksimalhøyder. Derfor foreslås det å øke maksimalhøydene med 3cm. for å tilpasse seg hinderne.

Enstemmig vedtatt.

Del II – I rett bane er det satt en maksimallengde på hinder på 80cm i rett og 70cm i kroket. Det vil si at det ikke er noen forskjell på makslenge i lett og vanskelig. Det foreslås dermed å ha følgende makslengder:

Lett: 42cm.

Middels og veteran: 70cm.

Vanskelig og elite: 80cm.

Enstemmig vedtatt.

 • Endring av § 68

Pr. dags dato lyder regelen slik:

”Tokombinasjon og trekombinasjon i kroket bane:

Første hinderet i en tokombinasjon og første og andre hinder i en trekombinasjon får ikke være lenger enn 40cm.”

            Makslengde på andre hinder i en trekombinasjon økes til 50cm.

            Tillegg til § 61:

Hinder fra godkjente hinderleverandører kan ha noen avvik fra reglementet. Alle disse er godkjent for bruk på hoppekonkurranser.

            Enstemmig vedtatt

 • Dommere skal ikke kunne starte i samme klasse som de nettopp har dømt

Dette fordi man ikke skal kunne gi seg selv fordel ved å dømme andre strengere.

Støttes ikke.

 • Smatting skal ikke forekomme på konkurransebanen

Smatting er stressende for kaninen og gir et dårlig inntrykk av aktuelle team.

            Ved smatting gies det advarsel før utestengning av aktuelle klasse.

            Vedtatt.

 1. Strengere dømming av poenghopping
 2. Ikke lov til å smatte eller lage andre stressende lyder til kaninen
 3. Ikke lov til å hoppe eller trampe med beinet ved siden av eller inntil kaninen mens den er i banen.
 4. Ikke lov å ta på kaninen hele tiden eller ”slå” den videre. Det er lov å rettlede, men ikke ved hjelp av båndet eller volter.

Støttes ikke. Det oppfordres heller til at dommerne skal bli flinkere til å følge med.

 1. Dommere

• Opprettholde lisens: Må dømme et minimumsantall konkurranser i en annen klubb i året for å kunne opprettholde lisensen. Alternativt kan man få en annen dommer til å verifisere seg. Som dommer må man også delta på et minimumsantall dommerkonferanser i løpet av et visst tidsrom.

• Dommere som begår grove feil i dømmingen bør kunne få en ”prikk” på lisensen sin. Dersom man får x antall prikker i løpet av periode x, mister man lisensen.

Støttes ikke.

• Dommere som vil ha aspirantdommere under seg, må godkjennes av styret. Slik unngår man vranglære med ferske A-dommere som overdommere for aspiranter.

Enstemmig vedtatt.

 1. Aldersgrense for kombi på LU/LUU.

Alternativ I: En kanin kan ikke starte i kombi (middels åpen) på LU/LUU før den er fylt 6 måneder og / eller er middels i en banegren.

14 stemmer for.

17 stemmer mot.

7 blanke stemmer.

Alternativ II: En kanin kan ikke starte i kombi (middels åpen) på LU/LUU før den er fylt 6 måneder og har minst 2 pinner i lett.

27 stemmer for.

11 blanke stemmer.

Alternativ II vedtatt med 27 mot 11 stemmer.

 1. Minste aldersgrense for kaninunger på konkurranseplassen.

Minste aldersgrense for kaninunger på konkurranseplassen settes til 6 uker.

Ved utstilling i klasse D: 35 dager sammen med mor.

Vedtatt.

 1. Unntak om vanngrav ved minusgrader

For å unngå frosne kaninlabber fjernes vanngrav ved minusgrader. Banen skal da heller bygges vanskeligere for å veie opp for den manglende vanngraven.

Vedtatt.

 1. Aspirantdømming under flere

Før en aspirantdommer kan godkjennes, må h*n ha aspirantdømt under to forskjellige A-dommere der begge må ha en positiv innstilling til godkjennelse av aktuelle dommeraspiranter før h*an kan godkjennes.

Ikke vedtatt. Det anbefales derimot å aspiratdømme under flere A-dommere.

 1. Krav for klubber

• Bare klubber underlagt NKHF kan arrangere konkurranser (ikke avlslag).

• Alle klubbsøknader skal gå gjennom NKHF.

• Klubben må ha minst èn godkjent dommer før klubben kan godkjennes.

• For å ivareta klubben (unngå strykning) må klubben arrangere minst 5 konkurranser i året.

Ikke vedtatt.

 1. Utgang fra høyde og lengde

Kaninen skal løftes ut av banen.

Støttes ikke; kaninen kan gå ut selv eller løftes, det er opp til fører.

18. Dommerkonferanser

Det ble oppdaget av styret i NKHF at vedtakene gjort på dommerkonferanser ikke er  lovlige i forhold til vedtektene. Det foreslås derfor at årsmøtet godkjenner alle vedtak fra dommerkonferansene.

Samtlige vedtekter fra dommerkonferansene er godkjent av årsmøtet.

 • VALG.

Sekretær Sunniva Tusvik la frem forslagene. Medlemmer i valgkomitèen har vært Odd Aksel Oddsen Nannerud, Annicken Valseth og Hilde Torp.

Valget skjedde ikke i tråd med valgkomitèens innstilling.

Valgkomitèens forslag:

Leder: Siw Hauge

Nestleder: Turid Lien

Sekretær: Sunniva Tusvik (ikke på valg)

Kasserer: Åpen

Styremedlem: Rebekka Haga (ikke på valg)

Vara #1: Åpen

Vara #2: Annette Floen

For ledervervet kom det inn benkeforslag på Linn Andresen (stilte), Turid Lien (stilte ikke) og Hilde Krogedal. Stemmene ble fordelt slik:

Siw Hauge: 8 stemmer

Hilde Krogedal: 19 stemmer

Linn Andresen: 6 stemmer

Hilde Krogedal ble valgt til leder med 19 stemmer.

På nestledervervet kom det inn benkeforslag på Siw Hauge og Linn Andresen.

Stemmene ble fordelt slik:

Siw Hauge: 5 stemmer

Linn Andresen: 8 stemmer

Turid Lien: 23 stemmer

Turid Lien ble gjenvalgt til nestleder med 23 stemmer.

På kasserervervet kom det inn benkeforslag på Annicken Valseth, Anica Johannesen og Anita Willmann. Stemmene ble fordelt slik:

Annicken Valseth: 8 stemmer

Anica Johannesen: 10 stemmer

Anita Willmann: 19 stemmer

Anita Willmann ble valgt til kasserer med 19 stemmer.

På varavervene kom det inn benkeforslag på Hilde Torp, Rebecca Malin Søbak, Caria Næss, Siw Hauge, Linn Andresen, Annicken Valseth, Anja Andresen og Mari Gynnild.

Stemmene ble fordelt slik:

Hilde Torp: 8 stemmer

Annette Floen: 16 stemmer

Rebecca Malin Søbak: 6 stemmer

Caria Næss: 2 stemmer

Siw Hauge: 6 stemmer

Linn Andresen: 12 stemmer

Annicken Valseth: 6 stemmer

Anja Andresen: 8 stemmer

Mari Gynnild: 9 stemmer

Annette Floen ble valgt til Vara #1 med 16 stemmer.

Linn Andresen ble valgt til Vara #2 med 12 stemmer.

Styret ble dermed slik:

Leder:             Hilde Krogedal (Jæren) – 1 år

Nestleder:       Turid Lien (Frei Kaninhoppeklubb) – 1 år

Sekretær:        Sunniva Tusvik (Trøndelag Hoppeklubb) – 1 år igjen

Kasserer:         Anita Willmann (Tønsberg Hoppegruppe) – 2 år

Styremedlem: Rebekka Haga (Trøndelag Hoppeklubb) – 1 år igjen

Vara:               Annette Floen (Bergen) – 1 år

Vara:               Linn Andresen (Askim) – 1 år

Øvrige verv:

Webansvarlig:             Sunniva Tusvik

Dommerutvalg:          Utnevnes av styret i NKHF.

Materialforvalter:       Sekretær

Revisor:                      Utnevnes av NKF.

Valgkomitè:                Hilde Torp, Anja Andresen og Mari Gynnild.

 • UTDELING AV FORENINGENS HEDERSBEVISNINGER

Sunniva Tusvik og Rebekka Haga har regnet ut resultatene på grunnlag av innsendte lister fra klubbene:

Årets hoppekanin:

1pl. Selma Tandberg og Grand Champion Prins Trampe I (Tønsberg Hoppegruppe) – 544

2pl. Kristin Bergan og Vearlias Great Champion Ante (Tønsberg Hoppegruppe) – 393

3pl. Selma Tandberg og Støytens Great Champion Memory of Herina (TBHG) – 367

4pl. Rebekka Haga og Liagardens Super Champion Tiril (Trøndelag Hoppeklubb) – 298

5pl. Sunniva Tusvik og Bredes Champion Special Paradise (Trøndelag Hoppeklubb)– 291

Årets seierskanin:

1pl. Selma Tandberg og Grand Champion Prins Trampe I  – 32 sertifikat

2pl. Rebekka Haga og Liagardens Super Champion Tiril – 19 sertifikat

3pl. Kristin Bergan og Kløverdalens Great Champion In Praise of You – 17 sertifikat

Årets høydekanin:

Kløverdalens Great Champion In Praise of You og Kristin Bergan – 85cm.

Årets lengdekanin:

Kløverdalens Great Champion In Praise of You og Kristin Bergan – 245 cm.

Årets jaktkanin:

Solbakkenlias Hanico og Caroline Eriksen (Eidsvoll og Omegn Hoppegruppe) 77 h/min.

 • AVSLUTNING

Fastsettelse av sommerleir 2006 :

Årsmøtet gav styret fullmakt til å bestemme sted for årets sommerleir.

Endringer i vedtektene:

Forslag til endringer i NKHFs vedtekter ble opplest av Torild Rosenvinge, og godkjent av årsmøtet. Disse skal videresendes av Hilde Krogedal til NKF for videre godkjennelse.

Det kom også inn tips for neste årsmøte om at saklisten legges ut på forumet/hjemmesiden i god tid.

ALLE VEDTEKTER GJORT PÅ ÅRSMØTET TRER I KRAFT FRA 01/04-2007.

Sunniva Tusvik,                                 Linn Andresen,                      Hilde Krogedal

referent                                              desisor                                    desisor