Årsmøte 2024

Husk å sende inn saker innen fristen og pass på at sakene du sender inn er grundig gjennomarbeidet og tydelige. Dette sparer oss for veldig mye tid på årsmøtet. Vi må være ferdige før kl 20. Da begynner Tinget til NKF.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR NKHF 

Norges Kaninhoppforening kaller inn til Årsmøte 2024

Dato: 02.02.2024

Kl: 17:00 

Sted:Møterom i på Best Western Plus Oslo Airport

Dagsorden:

1. Godkjenning av årsmøteinnkalling

2. Konstituering:

Valg av møteleder:

Valg av referent:

Valg av desisorer (2):

Valg av tellekorps (2):

Antall stemmeberettigede til stede:   

3. Årsmelding og arbeidsplan NKHF

4. Årsmelding og arbeidsplan DORK

5. Regnskap

6. Innkomne saker

7. Valg av nytt styre og komitéer

8. Avslutning

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til StyretNKHF@hotmail.com innen 05.01.24

Alle medlemmer i NKHF  som er tilstede og har fylt 15 år har stemmerett (§ 5 i vedtektene).

Styret NKHF

Fortsett å lese

Forrige