Årsberetning for Norges Kaninhoppeforening 2019

Etter ekstraordinært årsmøte 6/7-19 har styret bestått av:

Leder: Annette Floen

Nestleder: Irene Aaakeberg Dahlby

Sekretær: –

Kasserer: Berit Irene Aakeberg Dahlby

Styremedlem: Mona Sevlejordet

Vara: Tone Engen

Vara: Edel Yvonne Rimstad

Reglementskomite:

Leder: Irene Aakeberg Dalhlby

Nestleder: Martine Sevlejordet

Styremedlem: Edel Yvonne Rimstad

Styremedlem: Berit Irene Aakeberg Dahlby

Vara: Helene Osland

Dommerkomite:

Leder: Helene Osland

Nestleder: Martine Sevlejordet

Styremedlem: Edel Yvonne Rimstad

Vara: Irene Aakeberg Dahlby

Registreringsansvarlig: Marita Indiane Lien

Listeansvarlig: Irene Aakeberg Dahlby

Gårdsnavnsansvarlig: Stine Grong Ruud

Valgkomite: Hege Spjelkavik, Lilly Sofie Eik Johanssen og Kine Jeanette Halvorsen Lund

Hjemmesiden: Denne har dessverre vært uten fungerende webmaster i 2019.

Styret har ikke avholdt møter i perioden, men har aktivt holdt kontakt og tatt hånd om innkomne saker på en egen styregruppe på facebook.

Det har blitt behandlet ca. 20 saker.

Det har vært gjennomført 2 NM i kaninhopping. NM i kroket bane og høyde i Heimdalshallen, arrangert av Gauldal hoppeklubb, og NM i rett bane og lengde i Etne arrangert av Haugaland og omegn kaninhoppere.

Sommerleir ble avholdt i Råde Idrettspark, arrangert av Sarpsborg hoppeklubb.

Titler/norgesmestre 2019:

Kroket bane elite:

Irene Aakberg Dahlby og Aakeberg Gt Ch Unmistakable

Høyde elite:

Alva Grødem Mageland og Bjørkebakkens Absolute Blackberry Attraction

Kroket bane veteran:

Mona Sevlejordet og Vestkystens Maximum Firefox Fantasy

Beste nykommer kroket bane:

Martine Sevlejordet og Præstegravs Ch. Treasure Map

Kombi LU:

Nina Fagerland og NUCH BoleOle II

Rett bane elite:

Hilde Narheim og Haugens Gd Ch Purpose

Lengde elite:

Martine Sevlejordet og Præstegravs Northwestern

Rett bane veteran:

Mona Sevlejordet og Vestkystens Maximum Firefox Fantasy

Beste nykommer rett bane:

Martine Sevlejordet og Minimes Ch Because I`m Happy of Vestenga

Kombi LUU:

Heidi Jebsen og Markus

Sommercup elite: Helene Osland og Furukollens S.Ch. Hakuna Matata

Sommercup lett: Helene Osland og Furukollens Rosemary

Årets seierskanin: Hompetittens S Ch Thunderbolt og Tonje Engen (17 sertifikat)

Årets hoppekanin: Hompetittens S Ch Thunderbolt og Tonje Engen (288 poeng)

Årets høydekanin: Lavellas Gd Ch Sounds Like Thunder og Tonje Engen (90 cm)

Årets lengdekanin: Haugens Gd Ch Purpose og Hilde Narheim (260 cm

Styrets arbeidsplan:

• Avholde årsmøte under LU/NM

• Påse at vedtekter blir fulgt.

• Påse at reglement blir fulgt.

• Være behjelpelig med dommeropplæring.

• Veilede ved oppstart av hoppeklubber.

• Bistå i konfliktsituasjoner.

• Svare på henvendelser om kaninhold og kaninhopping.

• Dele ut hedersbevisninger.

• Ivareta alt som vedrører kaninhopping i NKF, og påse at kaninhopping får den plassen    den fortjener i NKF.

• Sørge for at hjemmesiden igjen fungerer, og blir regelmessig oppdatert.

• Sørge for at det blir avholdt sommerleir, og NM i kaninhopping.

• Skape anledninger for å synliggjøre kaninhopping.

• Rekruttering av nye, og ivareta gamle medlemmer.

For styret i NKHF

Annette Floen