Årsberetning for NKHF 2017

Styret har bestått av
Leder: Annette Floen
Nestleder: Irene Aa. Dahlby
Sekretær: Jorunn Egner
Kasserer: Hege Spjelkavik
Styremedlem: Stine Grong Ruud
Vara: Helene Bårdsen
Vara: Hallgjerd Seim Paulsen

Reglementskomite:
Leder: Irene Aa. Dahlby
Nestleder: Hallgjerd Seim Paulsen
Styremedlem 1: Pia Amundsen
Styremedlem 2: Tuva Hageberg Andersen
Vara: Mali Hønnås

Dommerkomite:
Leder: Tonje Søfteland
Nestleder: Helene Osland
Styremedlem: Veslemøy F. Thunem
Vara: Pia Amundsen

Miljøkomite: Settes på pause, men styret tar saker. Hallgjerd S. Paulsen blir kontaktperson ved eventuelle innkomne saker. 

Valgkomite: Kristin Berg, Helene Bårdsen og Tuva H. A.

Registrerings ansvarlig: Marita Indiane Lien Jensen Mail: kaninregistrering@hotmail.com

Gårdsnavnansvarlig: Stine Grong Ruud

Listeansvarlig: Irene Aa. Dahlby

Hjemmesiden: Charlotte B. Sand

Styret har ikke avholdt noen styremøter, men har aktivt holdt kontakten og behandlet innkomne saker på egen styregruppe på Facebook. Det har blitt behandlet ca 38 saker.

Det har vært gjennomført to NM i kaninhopping. Under LU i Larvik i Februar og under LUU i Ål i November. Sommerleiren ble avholdt av SBHG og TH i starten av August i Sarpsborg.

Titler 2017:
Årets seiers kanin: Tonje Engen og Lineas Gd Ch Snøfnugg (26 sertifikat)
Årets hoppekanin: Tonje Engen og Lineas Gd Ch Snøfnugg (418 poeng)
Årets høydekanin: Irene Aa. Dahlby og Symremyras Ch Feeling Thunder (90 cm)
Årets lengdekanin: Tonje Engen og Lineas Gd Ch Snøfnugg (250 cm)

Norgesmestre 2017:
Kroket elite: Tonje Engen og Lineas Gd Ch Snøfnugg
Kroket veteran: Tonje Engen og Sjökullens Gt Ch Blåklint
Rett elite: Irene Aa. Dahlby og Aakebergs Gd Ch Hidden Fantasy
Rett veteran: Tonje Engen og Økdalens S Ch Bazinga
Lengde elite: Veslemøy F. Thunem og Haugens Ch Limited Edition (220 cm)
Høyde elite: Irene Aa. Dahlby og Symremyras Ch Feeling Thunder (90 cm)
Kombi LU/NM: Hallgjerd S. Paulsen og NUCh Vestkystens Rolls Royce
Kombi LUU/NM: Nina Fagerland og Bole Ole II

Styrets arbeidsplan for 2017:

 • Avholde årsmøte under LU/NM, 16. Februar 2018
 • Påse at vedtektene blir fulgt.
 • Påse at reglementet blir fulgt.
 • Utdanne dommere og avholde dommerkurs.
 • Veilede avlslag ved oppstart av hoppeklubber.
 • Bistå i situasjoner hvor det oppstår konflikter.
 • Svare på henvendelser om kaninhold og kaninhopping.
 • Dele ut hedersbevisninger.
 • Ivareta alt som vedrører kaninhopping i NKF og påse at kaninhopping har den plassen den fortjener i NKF.
 • Sørge for at hjemmesiden er oppdatert.
 • Sørge for at det blir avholdt sommerleir og NM i kaninhopping.
 • Skape anledninger hvor kaninhopping blir synlig på TV/ i pressen.
 • Rekruttering av nye medlemmer
 • Se på det danske programmet, slik at man i fremtiden kan slippe hoppebøker (Men sørge for at økonomien tilsier at man kan kjøpe det).


For styret NKHF
Jorunn Egner