Årsberetning for NKHF 2015

Styret har bestått av:

Leder:                  Ann Kristin Hotvedt

N.leder:               Thor Martin Skretteberg

Kasserer:            Aina Magnus

Sekretær:           Mona Sevlejordet

Styremedl:         Tonje Søfteland

1 varamedl:        Trine Lofthus

1 varamedl:        Anne Marie Aarmo (trakk seg fra styret mai 2015)

Dommergruppa:

Leder: Mona Sevlejordet

N.leder: Jorunn Egner

Styremedl: Helene Osland

Varamedl: Camilla Venger

Reglementkomiteen:

Leder: Heidi Jebsen

N.leder: Hallgjerd Seim Paulsen

Styremedl: Peder Lofthus

Styremedl. Irene Dalby Aakeberg

Varamedl: Helene Bårdsen

Miljøgruppa:

Heidi Jebsen, Thor Martin Skretteberg, Stine Grong Ruud og Malin Pedersen

Registreringsansvarlig: Marita Indiana Lien Jensen

Web ansvarlig: Hedda Aurbakken (trakk seg) Charlotte B. Sand tok over med hjelp av Pia Amundsen og Monica Rogne

Gårdsnavnansvarlig: Hege Spjelkavik

Listeansvarlig: Martine Sevlejordet og Anne Marie Aarmo (begge trakk seg) Irene Aa. Dahlby tok over

Valgkomite: Bjørnar Brekke, Jorunn Egner og Martine Sevlejordet

Aktive klubber: Østlandet: 9 – Trøndelag: 3 – Vestlandet: 5. To av klubbene, TKH og HOKH ligger direkte innunder NKHF, regnskap og årsmelding for 2015 er godkjent av styret.

Aktiviteten er varierende i de forskjellige klubbene.

Styret har ikke møtt til styremøter, styre har behandlet saker fortløpende på egen styregruppe på face book.

Det har blitt behandlet ca 100 saker.

Det har vært gjennomført to NM i kaninhopping, Vigrestad febr. Og Trondheim nov.

Sommerleir ble arrangert av Mokh, sted: Noresund i august og der var også det ekstra ordinære årsmøte lagt inn i programmet.

NKHF var i år også invitert til Oslo Pet Show, et arrangement som begynner å bli stort.

Styret vil takke de klubber som tar på seg slike store arrangement, vi vet det er en stor jobb å få dette gjennomført.

Styret har arbeidet med å finne sponsorer til NM i kaninhopping, så de som ønsker å holde ett NM i kaninhopping vil kunne klare utgiftene bedre. Det er laget en avtale med To gode naboer og Beaphar, disse sponser oss med 50 premier til LU/NM og LUU/NM 2016, mot å få reklame på hjemmesiden til NKHF. NKHF’s styre arbeider i skrivende stund, for å prøve å få til avtale med to sponsorer til, slik at arrangører av NM vil få 200 premier i 2016.

Styret har også sett på reklame i hoppeboken, og har solgt baksiden for neste opplag for kr 2000 til Beaphar. Her skal også Petit Grafiske AS ha en halvside pga sponsing av plakater til NKHF. Dagfinn ønsket ikke reklame videre. NKHF’s styre vil fortsette å se om vi klarer å selge mer reklame i hoppeboken, slik at vi kan få inn penger på den måten, for å kunne dekke opp ett evt. kjøp av dataprogram.

NKHF’s styre handlet inn en roll up i forkant av Pet Show, dette for at vi skulle være mer synlige, og for at klubber som skal ha arrangementer i fremtiden kan låne denne, for å fremme kaninhopping. Her burde man se om det er økonomi i fremtiden for å kjøpe inn flere, så man har i hver landsdel.

Rekorder 2015:

Årets høydekanin: Det ble satt ny rekord i Høyde 96,5 cm av   Linnea`s Snøfnugg, ført av Tonje Engen.

Årets lengdekanin: Det ble også satt ny rekord i lengde med 290 cm av Lykkebos Gd Ch Brighter av Eikhaugen, ført av Alva Malena Grødem.

Vi gratulerer så mye til begge to.

Årets seiers kanin: Runaways Gd Ch Tamarillo, Stine Grong Ruud, 24 sertifikat

Årets hoppekanin:  Engens Gd Ch Sorrows Embrace, Tonje Engen, 325 poeng

Norgesmestere 2015:

Rett bane: Runaways Gd Ch Tamarillo  Stine Grong Ruud 

Rett bane veteran: DCHK Lisbodal Ella II  Martine Persson 

Kroket bane Engens: Gd Ch Sorrows Embrace Tonje Engen

Kroket bane veteran: Symremyras Ørn Irene A. Dahlby

Høyde: Solhaugens Gt Ch Mirakel Ingrid Solheim

 Lengde: Eikhaugens Gd Ch Zafira  Tonje Søfteland 

Nkhf gratulerer alle med flotte resultater

Styrets arbeidsplan for 2016:

-Avholde årsmøte under LU/NM, 26. februar 2016.

-Påse at vedtektene blir fulgt.

-Påse at reglementet blir fulgt.

-Utdanne dommere og avholde dommerkurs.

-Veilede avlslag ved oppstart av hoppeklubber.

-Bistå i situasjoner hvor det oppstår konflikter.

-Svare på henvendelser om kaninhold og kaninhopping.

-Dele ut hedersbevisninger.

-Ivareta alt som vedrører kaninhopping i NKF

og påse at kaninhopping har den plassen den fortjener i NKF.

-Sørge for at hjemmesiden er oppdatert.

-Sørge for at det blir avholdt sommerleir og NM i kaninhopping.

-Skape anledninger hvor kaninhopping blir synlig på TV/ i pressen.

-Rekruttering av nye medlemmer

-Se på det danske programmet, slik at man i fremtiden kan slippe hoppebøker (Men sørge for at økonomien tilsier at man kan kjøpe det)

-Følge opp sponsorer, for å hjelpe hoppeklubber som påtar seg NM i kaninhopping

– Jobber for at klubber har en arbeids plan på det å jobbe for et godt miljø

For styret NKHF

Mona Sevlejordet, sekretær