2020

Referat innkomne saker styregruppa 2020 fram til 10.04.2021

Revidert Reglementet med endringer vedtatt årsmøte 2019 og 2020 og forslag til endringer i årsmøte 2021. Forslag sendt til styremedlemmer, vara og til Dork på e-post 19.03.2021

Referat styremøte 02.03.2021

Referat styremøte 25.02.2021 mangler referat

Referat styremøte 16.02.2021

Referat styremøte 09.02.2021

Referat styremøte 25.01.2021

Referat styremøte 12.01.2021

Referat styremøte 17.12.2020

Referat styremøte 17.11.2020

Referat styremøte 25.10.2020

Referat styremøte 17.10.2020

Referat styremøte 10.10.2020

Referat DORK 2020