Velkommen til Norges Kaninhoppforening!

Nytt vedtak:

Myndigheten har åpnet for aktivitet opp til 50 personer, som gjelder fra 7 mai. Styret vil derfor oppheve den karantene tiden vi satte til 15 juni, alle klubber har fått smittevern regler som skal følges og klubbene har godtatt dette, oppdages det brudd på dette vil resultatene fra konkurransene bli underkjent.
Det er viktig at vi er solidariske.
Det er nå anledning til til å legge ut konkurranser i henhold til reglementet. De klubber som allerede har lagt ut må søke styret om godkjenning av konkurranser satt til før 17 mai.
For Styret Nkhf
Mona Sevlejordet
leder

Viktig beskjed fra Styret Nkhf.

Karantentiden er ikke over, 30.4 ble det annonsert at det åpnes for aktiviteter opp til 50 personer, styret har utarbeidet smittevern regler som skal gjelde for konkurranser i Nkhf, disse vil bli sendt ut til kubbene og vi ønsker svar tilbake. Når dette er på plass vil nytt vedtak komme. De kubber som har lagt innbydelser må nå søke om å få gjennomført konkurransen i henhold til reglementet.
For Styret Nkhf
Mona Sevlejordet

VIKTIG INFO – Utvidet karantenetid

De fleste har fått med seg at karantenetiden er utvidet til 15 juni. Vi følger forsatt det myndighetene har satt.

Styret Nkhf

Styret har vedtatt å følge Regjeringens retningslinjer for organiserte aktiviteter. Det betyr for medlemmer i NKHF at det ikke er lov å arrangere konkurranser, trenings konkurranser eller organiserte treninger frem til 13 april. Vi oppdaterer med ny info så snart vi vet noe mer, i mellomtiden anbefaler vi å følge med på regjerings råd og vedtak.

Styret Nkhf

På bakgunn av corona-viruset har myndighetene bestemt at aktiviteter skal avlyses. Styret har derfor vedtatt at alle konkurranser og treninger skal avlyses, dette gjelder fram til 1 april, vi vi følge nøye med og vi vil komme med ny informasjon når vi ser hvordan dette utvikler seg. Ingen konkurranser vil bli godkjent hvis dette forbudet brytes.

Styret Nkhf

Du har nå kommet til Norges Kaninhoppforenings offisielle hjemmeside. NKHF er en forening underlagt Norges Kaninavlsforbund, som foreningen arrangerer Norgesmesterskap sammen med. Kaninhoppingen i Norge er en hobby i vekst, og aktivitetsnivå og kvalitet på hoppekaniner har økt betraktelig de siste årene. Det er for øyeblikket registrert 19 lokale hoppeklubber under NKHF, som i all hovedsak befinner seg på Østlandet, Vestlandet og i Trøndelag. De fleste av disse klubbene er underlagt sine lokale avlslag, men det finnes også hoppeklubber som er direkte underlagt NKHF.

Det arrangeres konkurranser jevnt hele året, og høydepunktene hvert år er NM og Sommerleir. Det arrangeres i tillegg flere større cuper rundt om i landet, samt regionale mesterskap. Noe som ofte arrangeres hvor det er utstilling sammen med hopping, er kombiklasser. Da skal kaninen hoppe og eksteriørbedømmes, og får deretter en sammenlagt plassering.

Her på denne siden kan du lese om kaninhopping, finne mye informasjon om kaniner og statusen for hvordan det har gått i år og tidligere år. Du kan lett finne kontaktinformasjon til en klubb nær deg, eller finne kontaktinformasjon til en i landsstyret. Du kan også sjekke ut vårt forum, klikk på linken i menyen!

NORGES KANINHOPPFORENING
Org.nr.990.412.413

StyretNKHF@hotmail.com